Co drugi Polak korzysta z Internetu

Strona główna Aktualności

O autorze

Jak wskazują wyniki badań opublikowanych przez NetTrack przeprowadzonych przez MillwardBrown SMG/KRC, już prawie połowa Polaków (47,1%) posiada dostęp do Internetu.

Według badań za okres wrzesień - listopad 2008, 71,9 proc. osób mających dostęp do Internetu korzysta z niego codziennie, 17,5 proc. kilka razy w tygodniu, 5,2 proc. raz na tydzień, a 3,4 proc. kilka razy w miesiącu. Równy 1% badanych korzysta z Internetu raz na miesiąc lub rzadziej. Zdecydowana większość badanych (88 proc.) korzysta z Internetu w domu, jedna czwarta (23,7 proc.) w pracy, 9 proc. w szkole lub na uczelni, 6 proc. u znajomych, a 1 proc. w kawiarence internetowej lub w sklepie komputerowym.

Najsilniejszą grupę internautów stanowią niezmiennie osoby w wieku pomiędzy 25 i 39 rokiem życia (36 proc.). Ponad połowa użytkowników (51 proc.) to mężczyźni korzystający z Internetu na ogół powyżej 5 lat poprzez stałe łącze. Najczęściej odwiedzana strona to Google.

Ilość osób korzystających z Internetu w badanym okresie wzrosła o nieco ponad cztery punkty procentowe w stosunku do początku 2008 roku, kiedy liczba ta oscylowała w okolicach 45%. Oznacza to, że dynamika wzrostu popularności Internetu spadła, w ciągu 2007 roku wzrosła o ok. 10%.

© dobreprogramy