ComArch wesprze politykę podatkową Ministerstwa Finansów

Strona główna Aktualności

O autorze

ComArch podpisał umowę o wartości prawie 7 mln zł na zaprojektowanie i wdrożenie Informatycznego Systemu Wspomagania Kontroli Skarbowej ISKOS. Zadaniem rozwiązania informatycznego dostarczonego przez ComArch będzie wspieranie polityki Ministerstwa Finansów w zakresie kontroli skarbowej, w ramach procesów przystosowywania polskiej polityki podatkowej do standardów Unii Europejskiej, akcesji do unii monetarnej, oraz zapewnienia stabilności finansów publicznych.

Celem projektu Ministerstwa Finansów, którego kluczowym elementem będzie system IT zaprojektowany i wdrożony przez ComArch, jest dostosowanie polskiej administracji podatkowej do standardów Unii Europejskiej, oraz poprawienie jej funkcjonowania poprzez zastosowanie nowych struktur zarządzania działalnością opartych na efektach, lepsze ściąganie podatków, jednorodne stosowanie prawa podatkowego, oraz zastosowanie narzędzi informatycznych, które usprawnią komunikację i koordynację pracy między różnymi jednostkami administracji publicznej. Dzięki systemowi informatycznemu dostarczonemu przez ComArch możliwe będzie m.in. skuteczne definiowanie rejonów dużego ryzyka podatkowego, czy przeprowadzanie audytów podatkowych z zaawansowanym wsparciem technologicznym.

W ramach projektu dla Ministerstwa Finansów, ComArch przeprowadzi również analizę dzięki której rozpoznane zostaną potrzeby sprzętowe niezbędne do sprawnej obsługi całego projektu, oraz przeprowadzi szkolenia dla użytkowników systemu ISKOS. System wdrożony przez ComArch będzie współpracował z wszystkimi innymi systemami informatycznymi funkcjonującymi w Ministerstwie Finansów i w Urzędach Kontroli Skarbowej.

ComArch jest międzynarodowym integratorem i producentem innowacyjnych systemów informatycznych dla telekomunikacji, finansów i bankowości, sektora przemysłu handlu i usług, oraz dla administracji publicznej. Umowa na system ISKOS jest kolejną prestiżową umową, którą w tym roku podpisał ComArch z Jednostką Finansująco -Kontraktującą na rzecz Ministerstwa Finansów. W lutym ComArch podpisał umowę na system klasy Business Intelligence dla potrzeb konsolidacji danych podatkowych dla MF o wartości 3,5 mln zł, oraz został zwycięzcą przetargu na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie informatycznego systemu obsługi budżetu państwa o wartości prawie 2,5 mln zł.

© dobreprogramy
s