Comarch - bardzo dobre wyniki za 2005 r.

Strona główna Aktualności

O autorze

Piąty rok z rzędu krakowski Comarch utrzymuje bardzo wysokie tempo wzrostu. W minionym roku przychody firmy wzrosły o 35%, a zysk netto o 140%.

Przychody Comarch ze sprzedaży w 2005 roku wyniosły 444 mln zł i były o 35% wyższe niż w roku 2004. Rekordowy poziom osiągnął zysk netto, który wyniósł 27,3 mln zł i był wyższy od zysku netto za 2004 o 140%. Zysk operacyjny wzrósł do 26,7 mln zł, z poziomu 16,1 mln zł w 2004 r. W czwartym kwartale 2005 r. przychody wyniosły 195 mln zł i były aż o 89% wyższe niż w analogicznym okresie w 2004 roku. W 2005 roku nastąpiła istotna poprawa rentowności operacyjnej z poziomu 4,9% do poziomu 6%. Zatrudnienie w Grupie Comarch w 2005 wzrosło o ponad 300 osób i na koniec roku wynosiło 1836 osób. Stan portfela zamówień na rok bieżący wynosi w chwili obecnej 210 mln zł i jest o 36% wyższy niż w tym samym okresie w 2005.

Wyniki finansowe za rok 2005 jednoznacznie oceniamy jako bardzo dobre. Stan portfela zamówień na 2006 stwarza dobre perspektywy kontynuacji dynamicznego wzrostu Comarch. Wzrost rentowności w roku 2006 i w latach kolejnych pozostaje jednym z priorytetów działań zarządu firmy. Rentowność operacyjną chcemy zwiększać finansując jednocześnie dalszy organiczny rozwój Comarch na rynkach krajowych i zagranicznych. Nadal będziemy intensywnie inwestować w rozwój nowych technologii i zasobów ludzkich. Bardzo się cieszę, że udało nam się zrealizować ambitny plan rozwoju umacniając status Comarch jako jednej z najlepszych i najbardziej innowacyjnych firm informatycznych w Europie Centralnej. - mówi Profesor Janusz Filipiak, Prezes Comarch S.A.

Comarch jest integratorem i producentem systemów informatycznych dla telekomunikacji, finansów i bankowości, sektora przemysłu handlu i usług, oraz dla administracji publicznej. Jest także producentem oprogramowania dla małych i średnich firm - CDN Klasyka i CDN OPT!MA.

© dobreprogramy
s