Cudowne rozmnożenie ulgi na Internet

Strona główna Aktualności

O autorze

Ministerstwo Finansów niezwykle łaskawe dla podatników. Twierdzi, że z ulgi na Internet mogą korzystać jednocześnie rodzice, dzieci i dziadkowie, jeśli mieszkają pod jednym dachem, a ich imiona i nazwiska figurują na fakturach za wydatki na dostęp do sieci.

Podatkowa ulga za wydatki na dostęp do Internetu obowiązuje od początku tego roku. Ma stanowić dla podatników rekompensatę za podwyżkę VAT na Internet. Dzięki niej od dochodu można odpisać do 760 zł rocznie. Teraz okazuje się, że z ulgi może korzystać jednocześnie kilku członków rodziny - pod pewnymi warunkami. Informację o tym zawarto w piśmie (PB5/MC-033-29-368/05), które Ministerstwo Finansów wysłało do jednej z izb skarbowych.

Przede wszystkim podatnik, który chce skorzystać z ulgi musi ponieść wydatek z tytułu użytkowania sieci w lokalu bądź budynku, w którym mieszka. Ponadto musi mieć dowód poniesienia tego wydatku. Musi to być zapłacona faktura VAT z widniejącym na niej jego imieniem i nazwiskiem.

Ministerstwo wyciąga z tego wniosek, że "w sytuacji, gdy użytkownikiem Internetu są małżonkowie i obydwoje ponoszą wydatki z tego tytułu, to aby obydwoje (do wysokości 760 zł każdy) mogli skorzystać z odliczenia, na fakturze muszą widnieć zarówno dane osobowe męża, jak i żony". To żadna sensacja. Wiadomo o tym od dawna. Ministerstwo idzie jednak dalej. Stwierdza, że "powyższa zasada ma zastosowanie również do pozostałych domowników". I tłumaczy, że "gdyby z ulgi internetowej chciała np. skorzystać córka ww. małżeństwa, to również musi posiadać fakturę dokumentującą poniesiony przez nią wydatek z tytułu korzystania z internetu".

Więcej na temat możliwości "pomnożenia ulgi" przeczytać można na łamach portalu Gazeta.pl w artykule Cudowne rozmnożenie ulgi na Internet, tam też zanleźć można informacje, którzy operatorzy idą na rękę abonentom i dlaczego nie robi tego Telekomunikacja Polska S.A. Zapraszamy do lektury.

© dobreprogramy
s