Czerwcowe biuletyny zabezpieczeń Microsoftu

Strona główna Aktualności

O autorze

Jak zwykle w drugi wtorek miesiąca, Microsoft opublikował kolejne biuletyny zabezpieczeń. Wśród dziesięciu czerwcowych MSB trzy zakwalifikowano jako krytyczne, cztery oznaczono priorytetem wysokim, a trzy pozostałe - średnim.

Biuletyny, które oznaczono jako krytyczne:

MS05-025: Skumulowana poprawka zabezpieczeń do Internet Explorer (883939)
Istnieją pewne luki w zabezpieczeniach przeglądarki Internet Explorer, które w skrajnym przypadku mogą doprowadzić do zdalnego przejęcia kontroli nad atakowanym systemem.

MS05-026: Usterka w Pomocy HTML może pozwolić na zdalne wykonanie kodu (896358)
Istnieje luka w zabezpieczeniach Pomocy HTML, która może doprowadzić do zdalnego przejęcia kontroli nad atakowanym systemem.

MS05-027: Usterka w SMB może pozwolić na zdalne wykonanie kodu (896422)
Istnieje luka w zabezpieczeniach Windows, która może doprowadzić do zdalnego przejęcia kontroli nad atakowanym systemem. Atakujący musi uwierzytelnić się przed podjęciem próby eksploatacji luki.

Informacje na temat pozostałych biuletynów można uzyskać na łamach portalu Windows2003.pl

© dobreprogramy
s