Czy bezpłatne okaże się tańsze?

Strona główna Aktualności

O autorze

Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opracowało na potrzeby jednostek administracji publicznej, zestaw wytycznych w zakresie migracji systemów informatycznych w kierunku bezpłatnych platform Open Source. Wytyczne mają pomóc administracji szczebla centralnego, samorządom lokalnym i agencji rządowym, w opracowaniu strategii informatycznej na najbliższe lata.

Ministerialny dokument, bazuje na przykładach kilku pilotażowych projektów Open Source, realizowanych w sektorze publicznym. Otto Schily, niemiecki minister spraw wewnętrznych, nie przekonuje szefów IT jednostek administracji, do zaniechania nawiązywania umów z dostawcami w pełni komercyjnych systemów informatycznych. Część z nich pozostanie z pewnością przy rozwiązaniach mieszanych. Od dłuższego czasu niemieckie urzędy skłaniają się jednak ku systemom Open Source.

W czerwcu rząd tego kraju zawarł z IBM umowę w sprawie dostaw stacji roboczych i serwerów z preinstalowanym systemem Linux. W ramach migracji do otwartych rozwiązań administracja miasta Monachium będzie wykorzystywać system Linux (SuSE) na 14 tys. komputerów. Na podobny krok, mogą zdecydować się także inne władze lokalne, pomimo znaczących obniżek jakie niemieckiej administracji zaoferował Microsoft.

Czas pokaże czy w długiej perspektywie "bezpłatność" rozwiązań Open Source zrekompensuje niemieckim władzom wyższe koszty ich wdrożenia, zabezpieczania i administracji.

© dobreprogramy
s