Czy wolna kultura jest legalna?

Strona główna Aktualności

O autorze

Już za dwa tygodnie, w Warszawie, odbędzie się, organizowana przez Creative Commons Polska oraz Koło Naukowe Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, konferencja pod tytułem Czy wolna kultura jest legalna? Licencje Creative Commons w polskim prawie autorskim.

Podczas konferencji omówione zostaną kluczowe zagadnienia związane z wolną kulturą, adaptowaniem licencji Creative Commons do warunków polskiego systemu prawnego, wraz z doświadczeniami z adaptowania wersji 2.5 i 2.0, jej cywilnoprawnych aspektach w kontekście możliwości rozwiązania licencji, odpowiedzialności prawnej stron, czy też uprawnieniach osób trzecich. Zaprezentowana zostanie również trzecia wersja licencji oraz poruszone zostaną kwestie wolnych licencji w polskim prawie autorskim, a także odbędzie się prezentacja stanowisk organizacji zbiorowego zarządzania. Prelegentami podczas konferencji będą wykładowcy akademiccy, prawnicy oraz koordynatorzy projektu Creative Commons.

Konferencja odbędzie się 25 kwietnia o godzinie 9.00 w Sali Senatu UW w Pałacu Kazimierzowskim. Udział w konferencji jest bezpłatny.

© dobreprogramy