DOC czy nie DOC o to jest pytanie !

Strona główna Aktualności

O autorze

Czy rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia z 30 maja 2003 sprawie sposobu przedstawiania dokumentacji oraz wzoru wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu homeopatycznego i produktu homeopatycznego weterynaryjnego (Dz. U. nr 105, poz. 996) preferuje konkretnego producenta oprogramowania?

W świetle rozporządzenia firmy składające wniosek o dopuszczenie leku do obrotu, obowiązane są załączyć dokumentację w formie elektronicznej w postaci pliku *DOC (format Microsoft Word). § 2 rozporządzenia stanowi, że dokumentację składa się w formie papierowej i elektronicznej, w formacie Word. W postaci elektronicznej należy załączyć m.in. tekst ulotki, tekst oznakowania na opakowaniu bezpośrednim i zewnętrznym.

Rozporządzenie wywołało szereg dramatycznych reakcji: oskarżenia o wspieranie firmy Microsoft przez władze, informacje, że firmy będą zmuszone wydać po ok. 1500 zł na Worda itd. Problem rozporządzenia opisany został przez większość znaczących, polskich serwisów internetowych. Czy nie jest to jednak polowanie na czarownice? Można było problem rzeczywiście rozwiązać lepiej (jak sugerują niektórzy format RTF) ale należy pamiętać, że odrzucając od siebie chęć atakowania dużych i bogatych (Microsoft) to format ten jest faktycznie najbardziej popularnym w naszym kraju. Wiadomo również, że aby wygenerować dokument w formacie DOC nie trzeba kupować od razu programu MS Word ponieważ jest mnóstwo bezpłatnych aplikacji umożliwiających tworzenie takich dokumentów (dostępne również w vortalu). Wydaje się więc, że problem naprawdę został mocno przereklamowany.

Artykuł na ten temat przeczytać można w Rzeczpospolitej.

© dobreprogramy
s