Dailymotion i YouTube oskarżane o szerzenie antysemityzmu

Strona główna Aktualności

O autorze

Francuska organizacja Bureau of Vigilance Against Anti-Semitism (BNVCA), zajmująca się walką z antysemityzmem pozwała serwis Dailymotion o obrazę Żydów poprzez opublikowane na jego łamach antysemickie materiały. Podobne zarzuty stawia się serwisowi YouTube, gdzie także wykryto te same publikacje.

Oskarżenie BNVCA dotyczy materiału, rozpowszechnianego jako pokaz slajdów. W trakcie jego odtwarzania zobaczyć można twarze żydowskich osobistości - polityków, aktorów, dziennikarzy, filozofów i pisarzy. Podkład dźwiękowy towarzyszący kolejnym slajdom to antysemicka piosenka o tytule Rebecca's wedding. Opisuje ona naród żydowski jako brudny, kłamliwy i niegrzeczny.

Przedstawiciele BNVCA nie mają żądnych wątpliwości, opublikowany na łamach Dailymotion i YouTube materiał ma bez wątpienia charakter antysemicki. Oprócz serwisów, gdzie znaleźć można było nagranie, pozwu sądowego spodziewać się może także autor wspomnianego pokazu slajdu.

© dobreprogramy