Dania: obowiązek porozumiewania się Internetem

Strona główna Aktualności

O autorze

1 września bieżącego roku, w Danii nastał tzw. "e-Day", czyli dzień przełomu dla zastosowania elektroniki w duńskim sektorze administracji publicznej. Od tego dnia, wszystkie instytucje rządu centralnego i samorządów lokalnych zobowiązane są porozumiewać się między sobą wyłącznie drogą elektroniczną.

Obligatoryjne wykorzystywanie Internetu do komunikacji w ramach resortów i organizacji wchodzących w skład duńskiej administracji publicznej, dotyczy przede wszystkim wymiany dokumentów oraz bieżącego uzupełniania baz danych. Rzecz jasna, wyjątek nadal stanowić będą dokumenty i dane o szczególnym charakterze np. ściśle tajne lub zawierające inne poufne informacje. Specjalna grupa robocza Ministerstwa Finansów - współodpowiedzialna za realizację cyfrowego przekazu informacji - szacuje, iż jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to przejście na całkowitą komunikację elektroniczną już w pierwszym roku funkcjonowania systemu, pozwoli dokonać oszczędności opiewających na około 24,8 milionów euro, z czego aż 5,6 milionów będzie można zaoszczędzić na samych tylko znaczkach pocztowych. Dzięki temu projektowi z rządowych biur rocznie zniknie też ponad 300 ton papieru.

© dobreprogramy
s