Darmowy ebook dla programistów Visual Basic

Strona główna Aktualności

O autorze

Microsoft udostępnił za darmo elektroniczną wersję książki Introducing Microsoft Visual Basic 2005 for Developers, która w tradycyjnej, papierowej postaci sprzedawana jest za blisko 100 zł.

Publikacja na początku wprowadza Czytelnika w funkcje i możliwości oferowane przez Microsoft Visual Basic 2005, Visual Studio 2005 oraz .NET Framework 2.0. Następnie przedstawione są zagadnienia z zakresu tworzenie aplikacji, konstruowania interfejsu użytkownika, tworzenia aplikacji webowych, usprawnień w nowym .NET Framework i instalowania aplikacji. Książka przeznaczona jest zarówno dla początkujących programistów Visual Basic 2005, jak i tych, którzy pracują obecnie ze starszym Visual Basic 6. Z myślą o tej drugiej grupie, zawarte są informacje na temat adaptacji i migracji kodu do najnowszego środowiska.

W skład publikacji wchodzi osiem rodziałów:
1. Microsoft .NET Framework Primer for the Visual Basic Developer
2. Language Enhancements for Visual Basic 2005
3. Visual Studio 2005 Integrated Development Environment
4. Building Datacentric Applications
5. Constructing User Interfaces
6. Building Web Applications
7. Microsoft .NET Framework Enhancements
8. Deploying Applications

Książka dostępna jest w języku angielskim i można ją pobrać z witryny Visual Basic 6.0 Resource Center

© dobreprogramy
s