Debatujmy!

Strona główna Aktualności

O autorze

Dzięki uruchomieniu serwisu Debata Publiczna Prawo UE możemy wziąć udział w publicznej dyskusji (lub choćby się jej przyjrzeć) w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zdolności patentowej wynalazków realizowanych przy pomocy komputera. W ramach serwisu znaleźć można rownież kilka ważnych aktów prawnych oraz oczywiście sam dyskutowany projekt.

Aby włączyć się do debaty na wymieniony temat wystarczy wejść tutaj.

© dobreprogramy
s