Debiut CDN OPT!MA 11

Strona główna Aktualności

O autorze

Comarch

wprowadza na rynek nową, 11. wersję CDN OPT!MA - popularnego pakietu wspomagającego zarządzanie i obsługę księgowości w małych i średnich firmach oraz biurach rachunkowych. To już druga "duża" nowa wersja OPT!MY w tym roku.

Główne nowości w wersji 11. to dostosowanie pakietu do najnowszych zmian w Ordynacji Podatkowej, a także udoskonalenie procesów biznesowych związanych z przełomem roku. CDN OPT!MA 11 umożliwia podatnikom składanie do Urzędu Skarbowego deklaracji w formie elektronicznej tzw. e-deklaracji (PIT-4, PIT-8a, VAT-7). Jak deklaruje producent, w nowej wersji można także znacznie łatwiej przeprowadzić inwentaryzację, dokonywać automatycznego przeszacowania środków pieniężnych na dzień bilansowy, czy usprawnić proces obsługi klienta w obszarze działalności usługowej poprzez możliwość wystawiania faktur cyklicznych. Wersja 11. została także wzbogacona o pobieranie przez Internet kursów walut ustalanych przez NBP.

W skład pakietu CDN OPT!MA wchodzi szereg modułów funkcjonalnych takich jak: Kasa/Bank - obsługa kasy i rachunków bankowych, Faktury - wystawianie dokumentów sprzedaży, Detal - interfejs do sprzedaży detalicznej/usługowej, Handel - obsługa magazynu, CRM - zarządzanie relacjami z klientami, Analizy - przeprowadzanie analiz na podstawie danych z pozostałych modułów, Księga Podatkowa - obsługa tzw. uproszczonej księgowości, Księga Handlowa - obsługa pełnej księgowości, Środki trwałe - ewidencja i amortyzacja środków trwałych, Płace i Kadry - rozliczanie wynagrodzeń i ewidencjonowanie pracowników oraz Biuro Rachunkowe - moduł dedykowany do obsługi biura rachunkowego. Trzon rozwiązania stanowi bezpłatny moduł Kasa/Bank a pozostałe moduły firmy mogą dobierać według profilu i potrzeb prowadzonej działalności. Producent oferuje także pakiety START Mała Firma i START Firma, zawierające najbardziej popularne moduły.

CDN OPT!MA jest to jak dotąd jedyny polski system do zarządzania firmą i księgowością, o którego jakości świadczy godło promocyjne Teraz Polska - mówi Zbigniew Rymarczyk, Wiceprezes Comarch. Wyróżnikami naszej oferty są możliwość dzierżawy przez Internet i model pracy rozproszonej, pozwalający obsłużyć firmy o rozległej strukturze. Nowa wersja CDN OPT!MA wprowadza kolejny wyróżnik, jakim jest funkcjonalność wykorzystująca możliwości Internetu w zakresie księgowości.

Przypomnijmy, że w w połowie roku premierę miała wersja 10. CDN OPT!MA oferująca funkcjonalność rozbudowaną o narzędzia usprawniające zarządzanie gospodarką magazynową, zasobami ludzkimi oraz czasem pracy.

© dobreprogramy
s