Deklaracja podatkowa mailem

Strona główna Aktualności

O autorze

Rada Ministrów przyjęła w dniu 12 października 2004 r. projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ten zostanie w niedługim czasie przekazany do Sejmu.

Projekt zakłada m. in.: rozszerzenie form elektronicznych w kontaktach z podatnikami. Umożliwienie podatnikom składania pism drogą elektroniczną oraz przesyłanie przez organy podatkowe, tą samą drogą, pism do podatników (jeżeli podatnik wybierze taką formę). oraz zmniejszenie do minimum konieczności stawienia się podatnika w siedzibie organu podatkowego poprzez wprowadzenie możliwości sporządzania korekty deklaracji przez organ podatkowy. Skorygowana deklaracja podlegałaby przekazaniu podatnikowi celem jej akceptacji. Jeżeli podatnik nie zgłosi sprzeciwu wobec propozycji korekty, będzie ona wywierała skutki prawne. Sprzeciw podatnika anuluje korektę w tym trybie. Korekta mogłaby więc być potwierdzana e-mailem.

Jest więc szansa, że już w przyszłym roku będziemy mogli wysłać deklarację podatkową pocztą elektroniczną, a także, że nie będziemy fatygowani do US tylko po to by wyjaśnić problem niewłaściwego zaokrąglenia grosików w deklaracji PIT. Dostaniemy jedynie informację na maila o propozycji korekty ze strony US.

Chyba zbyt piękne, żeby było prawdziwe ;-)

© dobreprogramy
s