Windows Server 2012 - Kompendium wiedzy. Część 2 - Nowy interfejs, Przegląd funkcji, Konfiguracja serwera

Jeżeli już uruchomienie serwera mamy za sobą, to w pierwszej kolejności przyglądniemy się zmianą i nowym możliwością serwera oraz przygotujemy go do bardziej złożonych operacji.

2.1 Nowy interfejs

Jeżeli już mieliśmy styczność z Windows 8, to środowisko Windows Server 2012 nie będzie nam obce. W przeciwnym wypadku, warto zwrócić uwagę na brak menu start na dolnym pasku. Podobnie jak w Windows 8, tutaj menu start otwieramy za pomocą klawisza "Windows" lub przesuwamy kursor w lewy dolny róg i klikamy na przycisk.

Ukaże się nam menu start.

W którym ujrzymy następujące kafelki.

Klikając prawy myszki na dowolnym kafelku (lub kilku na raz), uzyskamy dostęp do dodatkowych funkcji.

Warto również nadmienić, że klikając w dolny lewy róg, jednak tym razem przy użyciu prawego klawisza myszki, uzyskamy dostęp do menu kontekstowego, podobnie jak w Windows 8 (można również użyć skrótu Win+X).

Najechanie w prawy dolny róg, wyświetli nam menu boczne, na którym znajdują się 3 przyciski. Są to "Wyszukaj" (skrót to Win+Q), "Start" i "Ustawienia".

Dostępne opcje w Ustawieniach w panelu bocznym.

Tak w dużym skrócie wygląda interfejs Windows Server 2012.

2.2 Przegląd funkcji

Najważniejszą rzeczą w systemie, z której najczęściej będziemy korzystać jest "Menadżer Serwera". Nie bez powodu, skrót do niego, jest na dolnym pasku jako pierwszy. Dzięki menadżerowi serwera, będziemy zarządzać wszystkim co jest kluczowe w jego pracy, oraz funkcjami i rolami, ale o tym w następnych wpisach.

W pozycji "Lokalny Serwer" (Local Server) mamy możliwość, konfiguracji wielu ustawień takich jak: nazwy komputera, grupy roboczej, zapory, zdalnego zarządzania, sieci, aktualizacji, strefy czasowej i itp.

Kolejna pozycja to zarządzanie "Wszystkimi Serwerami" (All Servers) . Tutaj mamy kontrolę nad tym, co dzieje się z naszymi fizycznymi, jak i wirtualnymi maszynami.

Ostatnia opcja to zarządzanie "Magazynem Danych" (File and Storage Services). Tutaj wykonujemy wszelakie operacje związane z magazynem danych, na dyskach wirtualnych i fizycznych w naszych serwerach.

Reasumując menadżer serwera jest narzędziem kompleksowym i w moim odczuciu jest bardzo dobrze przemyślany. Wszystko opcje mamy pod ręką. Dostęp poprzez opcję "Narzędzi" (Tools), do wszystkich niezbędnych funkcji, jest też bardzo wygodnym rozwiązaniem.

Obsługa menadżera, nie jest problematyczna i myślę, że każdy jest w stanie, w stosunkowo krótkim czasie, przyswoić sobie jego obsługę.

2.3 Konfiguracja serwera

Na początku wykonamy kilka podstawowych operacji, które pozwolą nam w komfortowy sposób, przejść do bardziej rozbudowanych możliwości systemu.

Otwieramy "Menadżer Serwera".

Klikamy na "Konfigurację lokalnego serwera".

Przechodzimy do "Lokalnego Serwera" (Local Server) i klikamy na "Nazwę komputera" (Computer name).

Następnie "Zmień" (Change).

Do testów, możemy wpisać dowolną nazwę komputera i grupy roboczej. Jeżeli serwer instalujemy w firmie, to w szczególności, należy stosować pewien porządek w nazewnictwie. Najczęściej nazwa komputera jest kombinacją słów i znaków: (nazwa firmy,typ maszyny,numer porządkowy). Przykład: MicrosoftDS01. Co oznacza, że serwer obsługuję firmę Microsoft i jest to serwer domenowy (DS=Domain Server) o numerze 01. Ja użyłem nazwy "WS2012" i numeru porządkowego a nazwa grupy to "FIRMA". Zatwierdzamy zmiany.

Powinniśmy otrzymać komunikat.

I kolejny o zastosowaniu zmian po restarcie.

W następnym okienku klikamy "Restart Now". I czekamy na restart systemu.

Następnym krokiem są aktualizację. Ponownie wchodzimy do "Menadżera Serwera" i klikamy na opcję "Aktualizacji Windows" (Windows Update).

Zaznaczamy aktualizacje automatyczne "Turn on automatic updates".

Czekamy na wyszukanie aktualizacji.

Wybieram aktualizacje.

Otrzymujemy listę aktualizacji. Klikamy w dolnym prawym rogu okna na "Install".

Czekamy na zakończenie instalacji.

Możemy otrzymać komunikat o konieczności restartu celem dokończenia niektórych aktualizacji. Restartujemy serwer.

Zrobimy jeszcze jedną rzecz, która przyda nam się później. Mianowicie dodamy drugi interfejs sieciowy do VirtualBox i w samym systemie nazwiemy tak interfejsy aby były łatwo rozpoznawalne. Na początku wyłączamy Windows Server 2012 i przechodzimy do okna programy VirtualBox. Klikamy prawym klawiszem na wirtualną maszynę i otwieramy ustawienia (Settings).

Następnie "Network", wybieramy drugi adapter sieciowy (Adapter 2) i włączamy kartę sieciową (Enable Network Adapter). Zatwierdzamy przyciskiem "OK".

Uruchamiamy ponownie maszynę wirtualną, przechodzimy do menadżera serwera i "Local Server". Powinniśmy zobaczyć drugi interfejs sieciowy (Ethernet 2).

Teraz zmienimy nazwy obu interfejsów na bardziej przyjazne. W tym celu klikamy na pierwszy interfejs.

Zmieniamy nazwy dla obu interfejsów na "eth1" i "eth2". Przy czym interfejs z numerem 1 to ten, za pomocą którego łączymy się z internetem.

To na obecną chwilę wszystko co jest nam potrzebne aby rozpocząć pracę z Windows Server 2012.

Zapraszam do pozostałych wpisów.

Windows Server 2012 - Kompendium wiedzy
Część 1 - Wstęp, Wymagania sprzętowe, Instalacja
Część 2 - Nowy interfejs, Przegląd funkcji, Konfiguracja serwera
Część 3 - Active Directory Domain Services, Instalacja, Konfiguracja
Część 4 - Active Directory Users and Computers
Część 5 - Active Directory Administrative Center
Część 6 - Serwer DNS, Konsola DNS, Konfiguracja, Zarządzanie
Część 7 - Serwer DHCP, Instalacja, Konfiguracja
Część 8 - Zarządzanie serwerem DHCP, DHCP Policy
Część 9 - Zarządzanie serwerem DHCP, Konfiguracja klastra DHCP, Split-...
Część 10 - Internet Information Services, Instalacja IIS
Część 11 - Internet Information Services, Instalacja Active Directory ...