Windows Server 2012 - Kompendium wiedzy. Część 8 - Zarządzanie serwerem DHCP, DHCP Policy

Nasz serwer DHCP jest już gotowy do pracy. W każdej chwili mamy możliwość usunąć zakres, lub go dezaktywować z poziomu menadżera DHCP. W tym celu klikamy na protokół IPv4 i z listy obok, klikamy prawym klawiszem myszki na utworzony przez nas zakres. Następnie wybieramy "Usuń" (Delate), lub mniej drastyczną metodę "Dezaktywyj"(Deactivate).

Teraz klikniemy na "Właściwości"(Properties). Mamy tutaj możliwość konfiguracji, kliku ważnych opcji.

Ważną rzeczą, jest zaznaczenie we właściwościach naszego zakresu, dynamicznych aktualizacji DNS. Uruchamiamy je, zarówno po stronie serwera DNS, jak i serwera DHCP.

Zaznaczamy te opcję.

Następnie możemy również, zaznaczyć nie duplikowanie się rekordów DNS. Robimy to klikając poniżej przycisk "Configure".

Tutaj zaznaczamy "Enable Name Protection" i klikamy "OK"

W kolejnym kroku, stworzymy zastrzeżenie konkretnego adresu IP, dla danego urządzenia w sieci (np.drukarki). Aby to zrobić, wybieramy z naszego zakresu pozycję Rezerwacja "Reservation" prawym klawiszem myszki. Klikamy na "Nowe Zastrzeżenie" (New Reservation).

W tym oknie wpisujemy nazwę urządzenia, adres IP (z dostępnego zakresu), adres Mac urządzenia, opis, Klikamy "Add".

Na liście wyświetli się nam urządzenie z zarezerwowanym adresem IP.

8.2 DHCP Policies

Funkcja "Polityki"(Policies) to nowość w Windows Serwer 2012. Pozwala ona na określanie zasad przydzielania adresów IP dla urządzeń w sieci, które aby otrzymać określony adres muszą spełnić predefiniowane kryteria.

Polityki można określać na poziomie serwera lub na poziomie zakresu, co daje duże możliwości definiowania zależności. Aby określić kryteria należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać "Nowa Polityka"(New policy).

W tym oknie nadajemy nazwę i opis nowej polityki. Następnie klikamy "Next".

W tej części tworzymy już konkretne kryteria, jakie urządzenie musi spełnić. Możemy utworzyć kilka kryteriów, które mogą być połączone operatorem logicznym AND ("i") lub OR ("lub"). Klikając przycisk "Add" dodajemy kryteria.

To na razie wszystko, w kolejnej części skupimy się na kolejnych funkcjach serwera DHCP..

Zapraszam do pozostałych wpisów.

Windows Server 2012 - Kompendium wiedzy
Część 1 - Wstęp, Wymagania sprzętowe, Instalacja
Część 2 - Nowy interfejs, Przegląd funkcji, Konfiguracja serwera
Część 3 - Active Directory Domain Services, Instalacja, Konfiguracja
Część 4 - Active Directory Users and Computers
Część 5 - Active Directory Administrative Center
Część 6 - Serwer DNS, Konsola DNS, Konfiguracja, Zarządzanie
Część 7 - Serwer DHCP, Instalacja, Konfiguracja
Część 8 - Zarządzanie serwerem DHCP, DHCP Policy
Część 9 - Zarządzanie serwerem DHCP, Konfiguracja klastra DHCP, Split-...
Część 10 - Internet Information Services, Instalacja IIS
Część 11 - Internet Information Services, Instalacja Active Directory ...