Do więzienia za spam ?

Strona główna Aktualności

O autorze

Bardzo ciekawy materiał opublikowano w serwisie internetowym magazynu NetWorld. Wielka Brytania ma być kolejnym krajem europejskim, który podobnie jak Włochy ma wprowadzić surowe kary za przesyłanie spamu (niezamówiona i niechciana korespondencja elektroniczna, zazwyczaj o charakterze reklamowym). Jedna z przedstawicielek Parlamentu Europejskiego proponuje nawet kary więzienia. Czy w Polsce też będą ścigać spamerów?

Diana Wallis, reprezentująca Parlament Europejski, przedstawicielka ugrupowania Liberalnych Demokratów w Wielkiej Brytanii stwierdziła, że spamerów powinno karać się wyrokami do trzech lat pozbawienia wolności. Jak twierdzi Pani Wallis "Komisja Europejska zbadała, że przesyłanie ogromnych ilości spamu, które wpływają na spadek produktywności, kosztuje europejskie firmy około 2,25 mld euro rocznie". Przedstawicielka Parlamentu Europejskiego za dobry przykład walki ze spamem podała Włochy, gdzie przesyłający niechciane wiadomości liczyć się muszą z karą do 90 tys. euro oraz od 3-5 miesięcy pobytu w więzieniu.

Z problemem spamu związane jest również zagadnienie tzw. kradzieży tożsamości, gdy spamerzy wykorzystują adresy pocztowe nadawców sugerujące, że korespondencja pochodzi od kogoś innego. W Polsce również ma powstać projekt, dzięki któremu będzie możliwe tropienie i eliminowanie niechcianej korespondencji elektronicznej. Związane jest to oczywiście z zobowiązaniem wprowadzenia do naszego ustawodawstwa wytycznych europejskich, a w szczególności dyrektywy 2002/31/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca oraz dyrektywy 2002/58/EC. Dotyczą one przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze komunikowania elektronicznego.

Według Waglowskiego, autora serwisu prawnego VaGla.pl "Polska ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która w założeniu ustawodawcy miała implementować odpowiednie dyrektywy jest zła i wymaga zmian". Dodaje on też, że "Największym problemem w walce ze spamem jest to, by istniały mechanizmy prawne skutecznego karania oraz mechanizmy skutecznego dochodzenia roszczeń wynikających z cywilnoprawnej ochrony dóbr osobistych i ochrony konkurencji".

Jeżeli nawet w naszym kraju wprowadzi się wysokie kary jak to ma miejsce we Włoszech to chcąc nie chcąc i tak pozostaną one jedynie zapisem na papierze, ponieważ regulacje ustawowe nie doprowadzą do procesów sądowych. Dlatego też według najczarniejszego scenariusza w naszym kraju będzie sobie płynąć strumieniami niezamówiona i niechciana korespondencja elektroniczna, co niejednego niewątpliwie przyprawi o ból głowy...

© dobreprogramy
s