reklama

Dostawcy Internetu będą musieli się odsłonić

Strona główna Aktualności

O autorze

Niemal każdy kto poszukuje bądź poszukiwał dostawcy usług telekomunikacyjnych napotkał na problem polegający na nieprecyzyjnym określaniu różnego rodzaju wskaźników świadczących o jakości oferowanej usługi. Przykładowo, poszukujący dostawcy Internetu przyzwyczajeni już są w zasadzie do tego, że operator w przypadku usług dostępu do Internetu podaje jedynie maksymalną szybkość połączenia. W przypadku prób reklamowania usługi działającej wolniej w zasadzie abonent stoi na przegranej pozycji. Często nie są również wyraźnie określone dopuszczalne okresy braku dostępności usługi i wiele innych. To się ma zmienić.

Pisaliśmy o tym, że Urząd Komunikacji Elektronicznej będzie kontrolował jakość usług świadczonych przez operatorów (w tym rzeczywistą szybkość łącz), w obecnym stanie prawnym jednak może jedynie informować o wynikach, nie może natomiast wpływać na dostawców.

Obecnie dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych mają obowiązek zgodnie z art. 63 Prawa telekomunikacyjnego publikować aktualne informacje o jakości ich świadczenia. Dotychczasowy brak stosownego aktu wykonawczego precyzującego, jakie wskaźniki jakości usług powinny być publikowane powoduje jednak, że dostawcy typują je i publikują według własnego uznania, co nie zapewnia przejrzystej i czytelnej informacji dla użytkowników.

Dziś Prezes UKE zaprosił do udziału w konsultacjach w sprawie katalogu wskaźników jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. UKE podjęło w roku 2007 działania zmierzające do opracowania takich wskaźników, dziś do dyskusji został przedłożony wypracowany katalog 22 wskaźników jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Efektem dyskusji ma być stworzenie listy wskaźników, które będą musiały być udostępniane w ramach ofert na dane usługi (wejdą w życie stosowne akty wykonawcze, które zobligują operatorów). W proponowanym katalogu znalazły się takie pozycje jak maksymalna szybkość transmisji, minimalna, średnia (podane zarówno do użytkownika jak i od użytkownika) oraz wiele niezwykle istotnych parametrów, które będą w przyszłości służyć pomocą poszukującym optymalnej usługi.

Zainteresowanych zapraszamy do lektury Projektu katalogu wskaźników (PDF).

© dobreprogramy
reklama

Komentarze

reklama