Drobne zmiany w Ubuntu - 8.10 Alpha 2

Strona główna Aktualności

O autorze

Dzisiaj ukazała się druga wersja testowa nowego wydania dystrybucji Ubuntu 8.10 o nazwie kodowej Intrepid Ibex.

Wydanie to przynosi nie tylko aktualizację nowych wersji pakietów, ale też sporą liczbę zupełnie nowych aplikacji. W nowym testowym Ubuntu znajdziemy jądro 2.6.26-3.9 bazujące na 2.6.26-rc8 oraz serwer grafiki X.Org 7.4 z nowymi funkcjonalnościami, których występowanie, w przypadku niektórych konfiguracji, może przyczynić się do zwiększenia niestabilności ze względu na trwające prace nad udoskonaleniem sterowników video. Lista funkcji, które maja się znaleźć w systemie powoli zostaje zamrożona, aczkolwiek co do występowania niektórych w dalszym ciągu nie została jeszcze podjęta ostateczna decyzja.

Użytkownicy, którzy chcieliby potestować drugą alfę mogą pobrać obrazy ISO wybranej odmiany dystrybucji: Ubuntu, Kubuntu, Edubuntu bądź Xubuntu. Przypominamy jednak, że jest to wczesna wersja testowa i powinna być używana tylko do testów.

© dobreprogramy