Dynamiczny rozwój branży IT w Polsce

Strona główna Aktualności

O autorze

13 % wzrost branży IT w Polsce prognozuje firma IDC w ciągu czterech następnych lat. Jest to najbardziej dynamiczne tempo rozwoju wśród krajów regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. 1,5 miliarda dolarów trafi do budżetu naszego państwa z tytułu odprowadzanych podatków przez krajowe firmy IT. Badanie wykazało również, że w Polsce na każdy dolar przychodu Microsoft przypada kolejnych 9 dolarów przychodu generowanego przez firmy produkujące oprogramowanie na bazie produktów Microsoft oraz przedsiębiorstwa świadczące w tym zakresie usługi serwisowe.

Z przeprowadzonych przez IDC w październiku 2004r. badań na temat wpływu branży IT na rozwój gospodarki wynika, że sektor ten do roku 2008 wygeneruje ok. 50 miliardów dolarów wpływów do budżetów państw regionu Europy, krajów Bliskiego Wschodu i Afryki z tytułu lokalnych podatków od prowadzenia działalności gospodarczej. Najwięcej zyskają rządy Niemiec - 18 miliardów dolarów, Francji - 16 miliardów dolarów oraz Wielkiej Brytanii - 15 miliardów dolarów. W Polsce w ciągu czterech lat firmy IT wpłacą do budżetu państwa ok. 1,5 miliarda dolarów.

Wyniki sondażu pokazują, że w Polsce, Turcji i Rosji wzrost sektora IT będzie najbardziej agresywny i wyniesie ok. 13%, podczas gdy średnia w krajach objętych badaniem wyniesie 7,3%. W Polsce na każdy dolar przychodu Microsoft przypada 9 dolarów wygenerowanych przez inne firmy, produkujące oprogramowanie na bazie systemów Microsoft oraz świadczące usługi w tym zakresie, podczas gdy średnia w regionie EMEA kształtuje się na poziomie 7,5 dolarów. Najwyższy wskaźnik posiada Rosja, gdzie proporcja wygląda 1:18,46. Na ostatnim miejscu znalazła się Francja, gdzie firmy - partnerzy Microsoft generują tylko 6,46 dolara.

Badaniem objęto grupę państw EMEA, w tym: Czechy, Estonie, Węgry, Litwę, Rosję, Francję, Polskę, Izrael, Turcję, Południową Afrykę, Austrię, Danię, Niemcy, Irlandię, Włochy, Holandię, Portugalię, Hiszpanię oraz Wielką Brytanię.

© dobreprogramy
s