Dyrektywa na fałszerzy

Strona główna Aktualności

O autorze

Projekt dyrektywy unijnej przewiduje surowe kary więzienia i grzywny w wysokości od 100 tys. do 300 tys. euro za piractwo i podrabianie znaków towarów. Na celowniku Komisji znalazły się przede wszystkim grupy przestępcze.

Komisja Europejska chce wprowadzić jednolite sankcje karne za działania wymierzone w prawo własności intelektualnej w całej Unii. Karę co najmniej 4 lat więzienia można by orzec za czyny popełnione w ramach organizacji przestępczej lub takie, które pociągają zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Wprawdzie chodzi zwłaszcza o podróbki leków i zabawek (w takich wypadkach sądy mogłyby orzec także grzywnę do 300 000 euro) to projekt obejmuje całość prawa własności intelektualnej (w tym oprogramowanie czy utwory muzyczne). Zdaniem Komisji - takie środki prawa karnego są niezbędne, by zapewnić egzekwowanie praw własności intelektualnej.

Więcej na ten temat przeczytać można w artykule Dyrektywa na fałszerzy opublikowanym w Gazecie Prawnej, można tam również zapoznać się z opinią Aleksandra Krzyżowskiego dyrektora generalnego Stowarzyszenia ProMARKA na temat projektu.

© dobreprogramy
s