E - usługi w raporcie Cap Gemini Ernst & Young...

Strona główna Aktualności

O autorze

Na witrynie eGov pojawiły się bardzo interesujące wyniki badań. Badania te są drugą edycją realizowaną zgodnie z metodologią projektu \"Web-based survey on Electronic Public Services\", europejskiej edycji badań realizowanych przez Cap Gemini Ernst & Young na zlecenie Komisji Europejskiej, stanowiącej istotny czynnik opracowania strategii \"eEuropa\".

W kolejnej edycji, poszerzonej o głębszą analizę o poziom administracji lokalnej, diagnozowano stan obecnych e-usług publicznych dostępnych w Polsce. W sposób spójny i interesujący zostały zaprezentowane różnice w tym zakresie pomiędzy Polską, a resztą Europy.

Raport dostępny jest na stronie eGov.pl

© dobreprogramy
s