ENISA powołuje grupę roboczą do spraw regulacji

Strona główna Aktualności

O autorze

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji

(ENISA) powołała grupę roboczą Working Group on Regulatory Aspects of Network and Information Security (WG-RANIS). Grupa ma się zająć sprawami regulacji w kontekście bezpieczeństwa teleinformatycznego.

WG-RANIS ma za zadanie zebrać informacje na temat istniejących regulacji w obszarze Unii Europejskiej i rozważyć, jakie zasady powinny ich dotyczyć. Jak na razie grupa ma przygotować opracowania dotyczące procesów regulacyjnych w UE oraz istniejących zasad dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego. Będą one wykorzystane do użytku wewnętrzego agencji. Zadania nowopowołanej grupy będą bardzo istotne i trudne, ponieważ kwestie regulacji w bezpieczeństwie IT są kontrowersyjne. Wiadomo, że wszelkie regulacje mają bezpośredni wpływ na działanie rynku.

© dobreprogramy
s