ENISA rozpoczyna pracę nad systemami ostrzegania

Strona główna Aktualności

O autorze

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji

(ENISA) rozpoczyna pracę nad systemami dostępu do informacji dotyczących bezpieczeństwa oraz systemami ostrzegania przed zagrożeniami w sieci. Niebawem powstanie grupa robocza, która zajmie się tymi zagadnieniami.

ENISA ma za zadanie dokonać analizy możliwości stworzenia europejskiego systemu zajmującego się wspomnianymi zagadnieniami (EISAS - European Information Sharing and Alert System). Do tej pory dokonano wstępnego rozpoznania tego typu systemów w Europie (wśród analizowanych systemów jest również system ARAKIS, stworzony przez CERT Polska, niebawem odbędzie się premiera najnowszej wersji).

Obecnie agencja koncentruje się na dwóch zagadnieniach. Pierwsze z nich to uzupełnienie informacji o systemach ostrzegania, w szczególności przeznaczonych dla odbiorców indywidualnych i tzw. "małych i średnich przedsiębiorstw". Drugie zaś to zorganizowanie grupy roboczej EISAS, która zajmie się dalszymi pracami. Do zadań grupy roboczej będzie należało: przeprowadzenie analizy dotychczasowej inwentaryzacji systemów, przedstawienie propozycji dalszego rozwoju EISAS, ocena wartości dodanej istnienia tego typu systemu.

Osoby zainteresowane pracą w tejże mogą kontaktować się z - oficerem łącznikowym ENISA w Polsce. Data końcowa nadsyłania propozycji - 15 grudnia 2006 r.

© dobreprogramy
s