Edukacja z internetem tp - nagrody dla najlepszych projektów

Strona główna Aktualności

O autorze

Spośród 500 projektów multimedialnych, filmów cyfrowych, stron internetowych, prezentacji, grafik i animacji Telekomunikacja Polska przyznała 2 nagrody Grand Prix i 9 równorzędnych pierwszych nagród. Wszystkie prace powstały w ramach II edycji szkoleń dla nauczycieli zorganizowanych przez TP i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie.

W kategorii projektów interdyscyplinarnych główna nagroda przypadła pracy "Układ oddechowy człowieka", wykonanej przez nauczycieli i uczniów Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie. W jej ramach stworzona została strona internetowa, prezentacje multimedialne, elektroniczne krzyżówki i quizy, diagramy, broszury opracowane przy pomocy specjalistycznego programu, a nawet proste gry komputerowe. Wszystko po to, by zdobyć i utrwalić wiedzę z zakresu biologii, matematyki i informatyki.

Główną nagrodę w kategorii projektów indywidualnych przyznano pracy "Obliczanie rat kredytu" przygotowanej przez Beatę Sanakiewicz z Gimnazjum nr 3 w Katowicach. Projekt daje uczniom możliwość postawienia się w sytuacji prawdziwego kredytobiorcy. Za pomocą komunikatora głosowego oraz pocztę e-mail kontaktują się z ekspertem kredytowym. Praca pokazała jak można wykorzystać techniki informacyjne nie tylko w sali lekcyjnej, ale także w życiu codziennym.

Szkolenia dla nauczycieli stworzone w ramach programu "edukacja z internetem tp" przygotowuje pedagogów do stosowania technologii informacyjnych w nauczaniu informatyki, matematyki, fizyki, biologii, geografii, historii czy języka angielskiego. W I edycji szkoleń Telekomunikacja Polska nagrodziła ponad 40 nauczycieli i 9 szkół. Obecnie, TP ufundowała sprzęt multimedialny dla szkół, w których powstały najbardziej innowacyjne projekty interdyscyplinarne i 10 nagród - rejsów "Webska Szkoła pod Żaglami TP" - Chorwacja 2006. W rejsach weźmie udział 30 uczniów i 10 nauczycieli.

Wszystkie nagrodzone projekty można zobaczyć na stronie internetowej.

© dobreprogramy
s