Efekty działań Policji i BSA w styczniu

Strona główna Aktualności

O autorze

W pierwszym miesiącu 2003 r. policja we współpracy z BSA przeprowadziła naloty na kila kawiarenek internetowych, sklepów komputerowych oraz firm prywatnych. Zabezpieczono ponad 57 komputerów, a w celu złożenia wyjaśnień zatrzymano 16 osób. Łączna wartość zabezpieczonego sprzętu i nielegalnego oprogramowania przekracza 300 tys. złotych.

Większość zabezpieczonych w styczniu przez policję produktów pochodzi z kawiarni internetowych. Pozostałe miejsca, w których były łamane prawa autorskie producentów oprogramowania to sklepy komputerowe oraz prywatne firmy. W efekcie działań zabezpieczono 57 komputerów, ponad 400 płyt, twardy dysk oraz nagrywarki, na których nielegalnie powielano programy komputerowe. Zlikwidowano także miejsce, w którym niezgodnie z zasadami licencjonowania hurtowo powielano płyty z oprogramowaniem.

Policja zatrzymała 16 osób w celu złożenia wyjaśnień. Są to przede wszystkim właściciele przeszukanych podmiotów oraz pracownicy odpowiedzialni za zakup oprogramowania w firmie. Przedsiębiorcy ci mogą ponieść odpowiedzialność w przypadku, gdy podejmowali decyzję o kupnie i używaniu nielegalnego oprogramowania lub gdy zdawali sobie sprawę z tego, że posiadają nielegalnie zainstalowane programy, a pomimo spoczywających na nich obowiązków, takiego oprogramowania nie usunęły.

Z tytułu odpowiedzialności cywilnej firmy ponoszą odpowiedzialność za działania podejmowane przez pracowników oraz władze firmy. O odpowiedzialności cywilnej mówi art. 79 prawa autorskiego. Zgodnie z nim producent oprogramowania komputerowego, którego prawa autorskie naruszono, może żądać wydania korzyści uzyskanych przez firmę naruszającą takie prawa, albo zapłaty w podwójnej, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia.

Źródło: IT Partner

© dobreprogramy
s