EssentialPIM 4.0 z menedżerem haseł

Strona główna Aktualności

O autorze

Ukazała się nowa wersja aplikacji do zarządzania czasem, kontaktami, notatkami i zaplanowanymi zadaniami - EssentialPIM Free 4.0. Nowe wydanie niweluje wiele błędów, a także wprowadza moduł do zarządzania hasłami.

Program ma możliwość pełnej synchronizacji z Outlookiem, oferuje również import i eksport plików HTML, RTF, CSV, TXT oraz formatów stosowanych przez Outlook Express i TreePad. Wszystkie dane zapisane w EssentialPIM można zabezpieczyć hasłem, a plik z bazą zabezpieczyć jednym z wielu dostępnych algorytmów szyfrowania począwszy do standardowego AES (Rijndael).

Najważniejszą nowością w tym wydaniu programu jest dodanie zupełnie nowego modułu do zarządzania hasłami: Password manager. Ponadto możliwości synchronizacji programu poszerzono o konta Yahoo, MobiCal, GooSync, AOLSync i dowolne usługi wspierające CalDAV i SyncML. Proces synchronizacji danych odbywa się w tle i może być wykonany z nieograniczoną liczbą kont. Moduł kalendarza zyskał wiele nowych opcji, głównie dotyczących widoku, dzięki czemu możliwe jest na przykład pokazanie jedynie godzin pracy oraz automatyczne skalowanie widoku. Do menu programu trafiły polecenia „cofnij” i „powtórz” (Undo i Redo), których używać można we wszystkich modułach.

Najnowszą wersję programu EssentialPIM Free pobrać można w naszym dziale PROGRAMY -> Dom -> Organizery osobiste.

© dobreprogramy