Euro - internauci...

Strona główna Aktualności

O autorze

Jak przewiduje IDC, do końca przyszłego roku liczba Europejczyków obecnych w Sieci ma przekroczyć 200mln. Na koniec 2002r. liczba Euro-internautów wyniosła 184mln.

Badania, które objęły swoim zasięgiem obecność Internetu i e-handlu w życiu mieszkańców Starego Kontynentu wykazały, że Niemcy staną się nowym centrum aktywności internetowej, w związku z przesuwaniem się epicentrum z Wielkiej Brytanii na wschód.

Czynnikiem wzmacniającym ten trend będą kontakty handlowe i silne powiązanie firm niemieckich z regionem Europy Centralnej i Wschodniej, szczególnie z Polską (dla której Niemcy są jednym z głównych partnerów handlowych), które stworzą dogodne warunki dla dostawców produktów i usług opartych na IP.

Obecnie kontrast pomiędzy poszczególnymi regionami Europy jest silnie widoczny. W 2002r. kraje Europy Zachodniej wygenerowały 43% wzrost liczby internautów, podczas gdy z regionów Europy Centralnej i Wschodniej pochodziło tylko 13% nowych użytkowników Sieci. Tak ogromne dysproporcje, niestety będą utrzymywać się nadal. Jak przewiduje

IDC całkowite dochody z e-handlu w Europie Centralnej i Wschodniej osiągną wartość 2,1 mld Euro, podczas gdy Europa Zachodnia wygeneruje obrót w wielkości 226 mld Euro.

© dobreprogramy
s