EuroPlus+ Angielski z Cambridge

Strona główna Windows Archiwum Programy archiwalne
Pobierz program
zabezpiecz pobieranie Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika.

Najbardziej rozbudowana i uniwersalna odmiana z serii niezwykle popularnych i wysoko ocenianych, multimedialnych kursów EuroPlus+.

Angielski z Cambridge obejmuje trzy poziomy zaawansowania (Beginner, Pre-intermediate, Intermediate). Program składa się tysięcy interaktywnych ćwiczeń, nagrań, zdjęć, ilustracji, filmów wideo i animacji, a zawarty w nim materiał odpowiada ok. 150 godzinom intensywnej nauki. Materiał językowy kursu umożliwia kompleksowe kształcenie wszystkich sprawności językowych, tzn. mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Szczególnie interesujący jest zintegrowany system oceny wymowy z analizą błędów.

Program jest niezwykle pomocny w przygotowaniu do wielu egzaminów (KET, PET) oraz ułatwia przejście na poziom bezpośrednio przygotowujący do FCE.

Kurs EuroPlus+ Angielski z Cambridge może być zarówno samodzielnym narzędziem do indywidualnej nauki języka, jak i pomocą naukową w nauczaniu grupowym. Program stworzyli wybitni specjaliści w zakresie nauczania języków obcych, opierając się na materiale renomowanych podręczników Language in Use wydawnictwa Cambridge University Press.

GŁÓWNE FUNKCJE I ZALETY PROGRAMU

 • precyzyjnie dobrany zakres zagadnień gramatycznych od poziomu dla początkujących do poziomu dla średniozaawansowanych.

 • skuteczne i szybkie rozwijanie słownictwa

 • bogaty materiał językowy na trzech poziomach zaawansowania - każdy poziom odpowiada około 150 godzinom intensywnej nauki

 • zaawansowane programy narzędziowe zintegrowane z programem

 • inteligentny system śledzenia postępów w nauce

 • nowoczesny system oceny wymowy z analizą błędów

 • elastyczność - możliwość wykorzystywania do nauki indywidualnej lub grupowej.

 • tysiące interaktywnych ćwiczeń, nagrań, zdjęć, ilustracji, filmów wideo i animacji.

 • łatwa nawigacja

 • nowoczesna i atrakcyjna szata graficzna

 • setki dialogów i opowiadań

 • doskonałe lekcje wideo
Przykładowy ekran programu

PRZEGLĄD ZALET I FUNKCJI PROGRAMU

Sprawdzona metoda nauki

Stosowane przez wydawnictwo Cambridge University Press metody nauki, wysoko cenione przez nauczycieli i uczniów, należą obecnie do najpopularniejszych na świecie. Starannie opracowany materiał językowy kursu umożliwia kompleksowe kształcenie wszystkich sprawności językowych, tzn. mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania.

Rodzaje lekcji występujących w kursie

 • Lekcje regularne

  (Lesson) - oznaczone kolejnymi numerami tematy lekcyjne wprowadzające i ćwiczące nowy materiał językowy. Każdy rozdział zawiera dwie lekcje regularne (na poziomie Intermediate jest ich sześć).

 • Lekcje powtórzeniowe

  (Study Pages) - oznaczone literami zgodnie z rozdziałem, w którym się znajdują. Materiał lekcji powtórzeniowych pomaga podsumować, uporządkować i dodatkowo utrwalić materiał zawarty w lekcjach regularnych w tym rozdziale. W każdym rozdziale znajduje się jedna lekcja powtórzeniowa.

 • Lekcje wideo

  (Video) - oznaczone literami zgodnie z rozdziałem, w którym się znajdują (na poziomie Intermediate oznaczone są numerami 1-4). Lekcje te zawierają dodatkowy materiał wideo, o tematyce nawiązującej do tematów poruszanych w pozostałych lekcjach tego rozdziału, wraz z tekstami i kompletem ćwiczeń. Lekcje wideo znajdują się w ośmiu rozdziałach (A, B, D, E, G, H, J i K). Na poziomie Intermediate jest tylko sześć filmów: rozdziały A i C zawierają po jednej lekcji wideo; B, D - po dwie lekcje wideo.

 • Lekcje testowe

  (Test of units) - znajdują się w czterech rozdziałach (C, F, I i L) na dwóch pierwszych poziomach kursu. W rozdziałach tych nie ma lekcji wideo. Lekcje testowe pozwalają sprawdzić stopień przyswojenia materiału z trzech rozdziałów kursu, np. w rozdziale C znajduje się lekcja testująca materiał zawarty w rozdziałach A, B i C. Na poziomie Intermediate test znajduje się w każdym rozdziale.

 • Testy podsumowujące

  - znajdują się na końcu każdego poziomu zaawansowania (jeden test na cały poziom).

Skuteczne przygotowanie do egzaminów

EuroPlus+ Angielski z Cambridge umożliwia skuteczne przygotowanie się do egzaminów Cambridge Key English Test (KET), Preliminary English Test (PET) oraz ułatwia przejście na poziom bezpośrednio przygotowujący do First Certificate in English (FCE). Poszczególne poziomy pozwalają użytkownikom osiągnąć kolejne stopnie zaawansowania, ustanowione przez Radę Europy w następującym porządku: beginner - A2 podstawowy, pre-intermediate - B1 średnio zaawansowany oraz intermediate - B2 wyższy średnio zaawansowany.

Elastyczny tryb pracy

Trzy główne sposoby samodzielnej nauki z wykorzystaniem EuroPlus+ Angielski z Cambridge to:

 • nauka według z góry zaplanowanego schematu identycznego dla wszystkich - lekcja po lekcji, tak jak na tradycyjnym kursie językowym;

 • indywidualna ścieżka nauki określona przez program komputerowy w porozumieniu z użytkownikiem lub automatycznie (opcja Plan nauki)

 • własne lekcje, które użytkownik sam tworzy, wskazując interesujące go tematy i zagadnienia (opcja Edytor lekcji).

Profesjonalny Plan nauki

Opcja Plan nauki umożliwia indywidualne zaplanowanie zajęć w dogodnym dla siebie tempie (w programie przewidziano nawet możliwość ustalenia urlopu). Program dopasowuje się więc do potrzeb użytkownika, organizując proces jego nauki. Przez cały czas pracy z programem widoczny jest wskaźnik informujący użytkownika o stanie realizacji założonego planu i postępach. Program zawsze też przypomina o zaległościach z chwilą ich wystąpienia.

Test pozycjonujący

Kurs zawiera test umiejętności - tzw. Placement Test - indywidualnie generowany dla każdego użytkownika. Test składa się z 60 interaktywnych pytań, których rozwiązanie zajmuje przeciętnie ok. godziny. Wyniki uzyskanie w teście pozwalają na profesjonalną, obiektywną ocenę stopnia zaawansowania znajomości języka i sugerują użytkownikowi poziom, od którego powinien rozpocząć naukę (beginner, pre-intermediate, intermediate). Możliwe jest również wydrukowanie komentarza do rozwiązanego testu.

Inteligentny system wyznaczania powtórek

W programie umieszczono testy diagnostyczne. Po ich wykonaniu przez użytkownika, program wskazuje obszary tematyczne wymagające powtórki i dalszego treningu. Program wskazuje konkretne lekcje, które na danym poziomie zaawansowania wymagają ponownego powtórzenia oraz te, które można pominąć, gdyż materiał w nich zawarty został pozytywnie rozwiązany w teście.

Nowoczesny system rozpoznawania mowy

Program w bardzo precyzyjny sposób dokonuje oceny poprawności wymowy. Nagranie wymowy użytkownika porównywane jest ze wzorcem, czyli nagraniem anglojęzycznego lektora. Program procentowo oraz w formie graficznej pokazuje stopień zbieżności wymowy użytkownika ze wzorcem w odniesieniu do całego zdania, pojedynczych wyrazów, a nawet sylab i głosek, wskazuje miejsca popełniania błędów. W korekcie błędów pomagają także graficzne wykresy poszczególnych parametrów wymowy użytkownika (np. intonacji, fali dźwiękowej).

W najnowszej wersji programu wprowadzono specjalne strony oceny wymowy - poświęcone w całości ćwiczeniu wymowy. Uczeń ma możliwość odsłuchania oryginalnej wersji nagrania, po czym zarejestrowania swojej własnej - komputer ocenia jej poprawność. Użytkownik może również samodzielnie utworzyć zdanie lub frazę, której wymowę, chce doskonalić (program narzędziowy Speech analysis).

W najnowszej wersji programu również wszystkie dialogi i konwersacje zostały wzbogacone o zaawansowany system oceny mowy. Ocena prawidłowości wymowy przedstawiana jest procentowo, ćwiczenia można wykonywać wielokrotnie, aby uzyskać jak najwyższą ocenę. Te zaawansowane rozwiązania pozwalają poprawnie i bezstresowo opanować trudną wymowę angielską.

System kontroli postępów w nauce

Pracując z EuroPlus+ Angielski z Cambridge, użytkownik wykonuje testy sprawdzające stopień opanowania danego zakresu materiału. Program prowadzi bardzo szczegółowy rejestr wyników. Jeśli z programu korzysta kilka osób, wówczas wyniki każdej z nich zapisywane są oddzielnie. W nowej wersji wprowadzono rozbudowany system motywacji ucznia poprzez wskazanie liczby użycia opcji podpowiedzi oraz błędnych odpowiedzi w raportach poszczególnych ćwiczeń oraz w raportach z lekcji.

Opcja Ocena Umiejętności pozwala ocenić nabyte w trakcie pracy z programem umiejętności językowe użytkownika i sprawdzić postępy w podziale na poszczególne kategorie: Gramatyka, Słownictwo, Czytanie, Słuchanie i Wymowa. Dodatkowo umożliwia sprawdzenie wyników osiąganych w ćwiczeniach z danej kategorii w poszczególnych działach oraz sprawdzenie liczby błędów popełnionych w trakcie pracy z nimi.

Rozbudowane multimedia

Poza rozbudowanym systemem rozpoznawania mowy program zawiera tysiące interaktywnych ćwiczeń, nagrań, zdjęć, ilustracji, doskonałych filmów wideo, animacji i symulacji oraz gier językowych. Wplecione harmonijnie w materiał kursu, ułatwiają rozumienie i przyswajanie języka obcego. Setki dialogów, w których użytkownik jest pełnoprawnym uczestnikiem, oraz ustna komunikacja z programem (np. wykonywanie ćwiczeń za pomocą głosu) dają poczucie swobody w posługiwaniu się językiem i likwidują strach przed mówieniem po angielsku.

Tysiące różnorodnych ćwiczeń

Wielość różnego rodzaju ćwiczeń składających się na całość kursu EuroPlus+ i ich multimedialność sprawiają, iż jest on wysoce efektywnym narzędziem nie tylko w nauce, ale i weryfikacji nabywanej wiedzy językowej. W programie zastosowano kilkanaście różnorodnych typów ćwiczeń, które uczący się może rozwiązywać przy pomocy myszy, wpisując tekst z klawiatury lub używając własnego głosu, a oprócz tego dialogi, scenki z życia codziennego, filmy, teksty do czytania i wiele innych.

Wiele dodatkowych narzędzi

Dodatkowe narzędzia ułatwiające naukę to m.in.:

 • słówka

  - przetłumaczone i udźwiękowione słówka występujące w danej lekcji;

 • słownik

  - w pełni udźwiękowiony i zintegrowany z programem, wzbogacony o około 500 terminów, zbiór ok. 6 500 haseł wraz z opisami, ułatwiający tłumaczenie i trening wymowy; można w nim automatycznie sprawdzić każde słówko występujące w kursie (hiperlink do słownika)

 • frazy

  - przydatny zestaw 300 różnych zwrotów, powszechnie stosowanych w języku angielskim, z zaawansowanymi opcjami wyszukiwania;

 • gramatyka

  - precyzyjnie dobrany do poziomu zaawansowania, zbiór zasad gramatycznych wraz z udźwiękowionymi przykładami;

 • Voice print

  (wymowa) - graficzna analiza wymowy różnorodnych zdań w języku angielskim wraz z oceną;

 • notatki

  - możliwość dołączania własnych tekstów do każdej strony kursu;

 • edytor lekcji

  - moduł służący do tworzenia własnych lekcji z materiału dostępnego w obrębie kursu. Dodanie opcji "Zachowaj jako lekcję" - umożliwiającej zapisanie wyszukanych stron jako pojedynczej lekcji w Edytorze lekcji pod nazwą szukanego zagadnienia.

 • szukaj

  - to program narzędziowy będący jednocześnie szczegółowym indeksem kursu. Pozwala na przeszukiwanie materiału za pomocą wyrazów kluczowych; teraz uzupełnione o wyszukiwanie poprzez kategorie (Gramatyka, Słuchanie, Czytanie, Słuchanie, Wymowa).

Serwis internetowy dla użytkowników programu

Zintegrowany z oprogramowaniem specjalny serwis internetowy kursu EuroPlus+ Angielski z Cambridge www.englishon-line.com/pl dodatkowo rozszerza jego możliwości. Pozwala on użytkownikowi niezwykle skutecznie rozwijać zdolności komunikowania się w języku angielskim oraz otrzymywać dodatkowe materiały do nauki języka, zróżnicowane pod względem poziomu zaawansowania, a także uzyskiwać wiele porad językowych.

Płyty CD-Audio

Do każdego poziomu EuroPlus+ Angielski z Cambridge dołączono płytę CD-Audio z nagraniami pochodzącymi z kursu. Dzięki nim nauka możliwa jest nie tylko przed ekranem komputera, ale również w innych miejscach, w których użytkownik posiada odtwarzacz kompaktowy (np. w samochodzie). Takie podejście znacznie zwiększa zapamiętywanie słownictwa oraz pomaga systematycznie ćwiczyć wymowę angielskich słów i zwrotów. Opcja niedostępna w wersji demonstracyjnej programu.

ZMIANY I NOWOŚCI W NAJNOWSZEJ WERSJI

- Profesjonalny Plan nauki
- Test pozycjonujący
- Inteligentny system powtarzania materiału
- Rozbudowany system oceny wymowy
- Płyta CD-Audio

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Wymagania minimalne

- system operacyjny MS Windows 98, Me, 2000, XP
- procesor Pentium II 600 MHz (dla Windows 98, Me), Pentium III 800 MHz (dla Windows 2000, XP)
- 256 MB pamięci RAM
- 30 MB wolnej przestrzeni na dysku
- karta grafiki pracująca z rozdzielczością 1024x768 z tysiącami kolorów
- napęd CD ROM/DVD 24 x
- 16-bitowa karta dźwiękowa
- przeglądarka Internet Explorer 5.5 i wyższa
- mysz
- głośniki lub słuchawki
- mikrofon.


Dla poprawnego działania programu konieczne jest, by w systemie MS Windows zainstalowany był protokół TCP/IP. W komputerach nie wyposażonych w kartę sieciową należy wraz z protokołem TCP/IP zainstalować kartę Dial-up (dla systemów MS Windows 9x) lub kartę Microsoft Loopback (dla systemów MS Windows 2000/XP).

© dobreprogramy

Recenzje użytkowników

Zaloguj się, aby dodać swoją recenzję!

Komentarze

0 nowych
  #18 03.01.2015 19:05

@barikello: ja mam ustawione zaliczanie lekcji od 80% - wtedy bez wymowy można iść dalej

barikello   2 #17 11.08.2014 14:38

Czy wie ktoś, czy jest jakiś sposób, aby w tym programie po prostu olać ocenę wymowy przy lekcjach? Same z tym problemy, najpierw wyskakiwał mi jakiś błąd z flashrc.exe, no to ok, zainstalowałem coś z pomocy technicznej na stronie producenta. Ale dalej nie mogę nagrywać wymowy...teraz mi z kolei wywala jakiś błąd "player error 275" i coś np. "REC4B.wav" - nie mam pojęcia czy to czegoś brakuje znowu czy coś... Problem jest o tyle irytujący, że cały czas mam niezaliczone lekcje bez zrobionej wymowy. Więc jeśli byłaby możliwość, chciałbym to zignorować i mieć lekcje w kalendarzu na zielono, czyli zaliczone. Może ktoś wie, czy da się to zrobić?

  #16 07.07.2014 11:27

@Dro (niezalogowany):

  #15 03.07.2014 18:50

Nie polecam pobierać, plik zainfekowany virsuem malsing,generic

  #14 12.10.2012 22:22

mam pytanie: mam oryginalne płyty do euro plus ale nie wiem jaki jest kod do instalacji bo zgubiłam kartkę z nim i kiedy chce go włączyć na innym komputerze to on mnie pyta o ten kod a ja go niem mam. Nie znam się zbytnio na komputerach więc nie wiem co zrobić

  #13 15.06.2012 09:32

super program , szybko można się poduczyć angielskiego tak jak rodowity anglik

  #12 15.03.2012 21:43

Musze napisac komentarz bo ten program to jak dla mnie rewelacja. Przerobilem go całego (3 poziomy) i muszę powiedzieć że dzięki tej płycie nauczyłem się angielskiego. Przerabiałem go tuż przed maturą z anglika i brakowało mi 1ptk do 100% :)
Lekcje są ciekawe, co chwila jakieś filmiki animacje itp.
dodatkowo jest bardzo prosty w obsludze wszystko przejzyście jasno tylko wchodzisz w wyniki i przerabiasz do 100% czego czesto w innych programach brakuje(wszystko zagmatwane, 'wszystkiego nasrane' i do tego wszystko sie zacina).
wiem że każdemu podoba się co innego ale jak dla mnie ten program to strzał w 10 i zaden inny sie przy nim nie umywa (professor henry/ tell me more)
patrzac na cene troche drogi ale napewno wart swojej ceny

chyba ze ktos ogarnia to tylko troszke poswieci czasu na sciaganie z neta hihi

europlus dzieki i szacun

  #11 24.12.2011 21:53

Dajcie Radę. Przerobiłem wszystkie poziomy i nie wiem co robić dalej, a chcę kontynuować naukę. Jaki kurs teraz kupić? Na co się przerzucić, by dalej pogłębiać swój angielski?

  #10 18.11.2011 17:17

w przypadku nie działającego mikrofonu stosować sie do instrukcji

http://www.ydp.com.pl/node/448

  #9 04.07.2011 21:06

Używam go już kilka miesięcy i obiektywnie powiem że:
Ocena wymowy to porażka... można powiedzieć "Ble Ble ble" i program się cieszy a można mówić idealnie i nie potrafi zrobić analizy zdania na wyrazy. Sporo pytań to łamigłówki więcej mające wspólnego z logika niż angielskim co staje się z czasem irytujące. Zagadnienia nie są w ogóle wytłumaczone... przypomina to czasem Callanowe wkuwanie na pamięć... a naprawdę początkujący bedą odpowiadać na chybił trafił. Czy ma dobre strony ? Nie zauważyłem... ale też nie mam porównania, może inne są jeszcze gorsze ?

  #8 04.08.2009 13:20

Mnie po uruchomieniu pojawia się okno: sprawdzanie dysku i każe mi włożyć dysk. O co chodzi? Zaznaczam, ze mam go tylko na dysku twardym bez płyty. Folder do instalacji (z setupem) mam na innej partycji niż sam program.

  #7 15.05.2009 20:54

ściągnełam ten trogram, zainstalowałam, jednak nie mogę uruchomić, cały czas wyskakuje mi coś że nie mam programu do otworzenia tego, więc jaki program jest potrzebny?

Komentarze do poprzednich wersji

  #6 16.07.2007 11:47

Pomysł z systemem oceny wymowy jest rewelacyjny ale w praktyce nie zawsze to działa poprawnie i czasem może tylko zaszkodzić. Ogólnie program bardzo fajny. Nawet na wersji demo można sporo poćwiczyć. Polecam.

  #5 24.03.2007 12:33

Nie chodzi po ile - tylko czy jest warto?? :)

  #4 20.01.2007 21:04

w media markt jest po 299

  #3 25.11.2005 01:04

w sieci sklepów EMPIK można zakupić taki kurs za 339 zł czyli własnie po tyle ile na podanej wyżej stronce z rabatem 15 %.pzdr

  #2 15.11.2005 20:16

W sklepie internetowym producenta, pod adresem http://www2.ydp.com.pl/sklep można zamówić pełną wersję. Przy okazji, z okazji 15-lecia firmy do końca roku jest 15% rabatu na wszystkie produkty ;-)

  #1 15.11.2005 15:21

Czy można wykupić jakiś kod, który uruchamia pełną wersję?