Europa wyprzedza USA

Strona główna Aktualności

O autorze

Tempo rozwoju sieci szerokopasmowych jest w Europie wyższe, niż w USA - wynika z nowego raportu Komisji Europejskiej. Pomiędzy styczniem 2003 a styczniem 2004 liczba firm i osób prywatnych w Europie, które korzystają z Internetu za pośrednictwem szybkich łącz, wzrosła o ponad 80%.

Jak nietrudno się domyślić, największy wzrost popularności łącz szerokopasmowych nastąpił w krajach, gdzie konkurencja na rynku wymusiła spadek cen takich usług.

"Szerszy, szybszy dostęp do Internetu, jest kluczowy dla spełnienia wszystkich obietnic Społeczeństwa Informacyjnego. Zauważyliśmy imponujący wzrost tego sektora, szczególnie w niektórych spośród większych państw członkowskich, takich jak Francja czy Włochy. Jednak to tempo musi zostać utrzymane, poprzez zapewnienie konkurencyjności i stworzenia właściwych warunków dla inwestycji" - mówi Erkki Liikanen, Europejski Komisarz ds. Przedsiębiorczości i Społeczeństwa Informacyjnego.

W styczniu w Unii Europejskiej było już ponad 82 mln subskrybentów łącz szerokopasmowych. Dla porównania na koniec roku 1999 tylko 3 mln Europejczyków miało dostęp do szybkich łącz. Co ciekawe, popularyzacja szybkiego Internetu nastąpiła dwa razy szybciej, niż osiągnięcie podobnej ilości posiadaczy telefonów komórkowych. Pozostaje mieć nadzieje, że postęp telekomunikacyjny w nowych krajach członkowskich nastąpi równie szybko, co w "starej" Unii.

© dobreprogramy
s