reklama

Europeana - europejskie dziedzictwo w Internecie

Strona główna Aktualności

O autorze

Dziś Europeana, europejska multimedialna biblioteka cyfrowa, otwiera dziś swoje podwoje. Na stronie internetowej europeana.eu Internauci z całego świata będą mieli dostęp do ponad dwóch milionów książek, map, nagrań, fotografii, dokumentów archiwalnych, obrazów i filmów z bibliotek narodowych i instytucji kulturalnych z dwudziestu siedmiu państw członkowskich UE.

Europeana ma otworzyć nową drogę do korzystania z europejskiego dziedzictwa: każdy, kto interesuje się literaturą, sztuką, nauką, polityką, historią, architekturą, muzyką lub filmem, będzie miał swobodny i szybki dostęp do największych zbiorów i arcydzieł europejskich w ramach jednej wirtualnej biblioteki, dzięki portalowi internetowemu dostępnemu we wszystkich językach Unii Europejskiej. Ale jest to dopiero początek.

Viviane Reding, komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów powiedziała, że celem jest, aby w roku 2010 Europeana pomieściła co najmniej 10 milionów obiektów pochodzących z wszystkich krajów Unii.

Europeana została zainicjowana przez Komisję w 2005 r. i opracowana szczegółowo w ramach ścisłej współpracy z bibliotekami narodowymi i innymi instytucjami kulturalnymi państw członkowskich, jak również przy szerokim poparciu ze strony Parlamentu Europejskiego. Jest ona zarządzana przez Fundację Europejskiej Biblioteki Cyfrowej, która łączy najważniejsze europejskie stowarzyszenia bibliotek, archiwów, muzeów, archiwów audiowizualnych i instytucji kulturalnych. Europeana ma swoją siedzibę w niderlandzkiej bibliotece narodowej, Koninklijke Bibliotheek.

Materiały dla Europeany pochodzą z ponad tysiąca organizacji kulturalnych z całej Europy. Europejskie muzea, w tym paryski Luwr i amsterdamskie Rijksmuseum, dostarczyły cyfrowe zapisy obrazów i obiektów ze swoich kolekcji. Archiwa państwowe udostępniły ważne dokumenty państwowe, a Francuski Narodowy Instytut Sztuk Audiowizualnych (INA) dostarczył 80 tysięcy zapisów programów z XX wieku, w tym sekwencje zdjęciowe z pól bitew we Francji z 1914 r. Wkład bibliotek narodowych z całej Europy stanowiły zasoby drukowane i rękopisy, w tym kopie cyfrowe wybitnych dzieł, które stały się źródłem nowych idei.

Europeana jest nie tylko projektem samym w sobie, to również próba odpowiedzi na Google Library Project. Europeana ma zapobiegać marginalizowaniu dorobku kultury europejskiej w świetle dominacji, w przeważającej mierze, amerykańskich publikacji dostępnych w Google Library.

© dobreprogramy
reklama

Komentarze

reklama