Expression Blend w MSDN AA

Strona główna Aktualności

O autorze

Do oprogramowania dostępnego w ramach programu MSDN Academic Alliance dołącza wydane niedawno, nowe narzędzie firmy Microsoft - Expression Blend. To już drugi, po Expression Web, produkt z rodziny Microsoft Expression, dostępny w ramach MSDN AA.

MSDN Academic Alliance to program skierowany do uczelni wyższych (prowadzących kierunki informatyczne), pozwalający na korzystanie przez wykładowców i studentów z olbrzymiej rodziny oprogramowania firmy Microsoft. Za cenę rocznej subskrypcji w wysokości jedynie 799 euro netto uczelnia otrzymuje dostęp do nieograniczonej ilości licencji na między innymi większość systemów operacyjnych (m.in. Windows Vista), serwerów (m.in. Windows Server 2003 R2, SQL Server 2005, Exchange Server 2007), narzędzi programistycznych Visual Studio 2005, dokumentacji, artykułów technicznych i przykładów kodu. Jedynymi ograniczeniami w korzystaniu z oprogramowania jest to, że może być ono używane tylko w celach dydaktycznych i badawczych, przy czym instalować je mogą na domowych komputerach także studenci (tylko wydziałów które uczestniczą w MSDN AA). Po zakończeniu studiów zainstalowanego oprogramowania nie trzeba usuwać, jednak nie można go ponownie instalować.

W ramach programu uczelnie co miesiąc otrzymują przesyłki z aktualizacjami oprogramowania. Expression Blend znajdują się na liście lipcowych aktualizacji. Expression Web dołączył już w marcu, w lipcu zaś dołączają jego odmiany francuska, niemiecka, włoska i hiszpańska.

Expression Blend to narzędzie przeznaczone do tworzenia i edycji zaawansowanej zawartości graficznej oraz interfejsu użytkownika do użytku w witrynach internetowych - trójwymiarowych animacji, obrazów czy tekstu. Pod tym względem aplikacja przypomina nieco Adobe Flash. Blend pozwala na bezpośrednią współpracę grafików i programistów, gdyż pierwsi mogą odwoływać się do bibliotek .NET w projektach, zaś drudzy swobodnie kodować zbudowany interfejs bez potrzeby odbudowywania go. Wśród najważniejszych funkcji Blend warto wymienić edytor WYSIWYG, pełne wsparcie dla języka XAML, Live Preview do natychmiastowego podglądu edytowanych obiektów, natywną współpracę ze środowiskiem .NET i wiele innych.

Expression Web to narzędzie przeznaczone do tworzenia stron internetowych, obok SharePoint Designer jeden z następców programu FrontPage. Expression Web ma być w zamierzeniach producenta konkurencją dla programu Adobe Dreamwaver, uzupełnianą przez rozwijane równolegle produkty Expression Blend i Expression Design. Program pozwala tworzyć strony metodą WYSIWYG, czyli bez konieczności znajomości HTMLa i CSS. Duży nacisk położono na zgodność ze standardami, m.in. w stosunku do CSS. Expression Web co prawda nie używa XHTML Strict ale XHTML Transitional, jednak przestrzeganie standardów udaje się całkiem dobrze w porównaniu do niektórych poprzednich produktów Microsoftu. Wspiera technologie ASP .NET 2.0.

Można się spodziewać, że w kolejnych miesiącach do programu MSDN AA włączone zostaną także pozostałe aplikacje pakietu Expression Studio tj. Expression Design i Expression Media.

© dobreprogramy