Fruity Loops - Start - Lekcja 1

Drodzy Państwo, jak również najmłodsi użytkownicy. Pragnę przedstawić (w związku z trafną propozycją, która padła wczoraj w komentarzach do mojego poprzedniego wpisu) serię porad dotyczących obsługi programu FL Studio 10. Dziś zaprezentuję wybrane podstawy na temat wyglądu narzędzi oraz ich przeznaczenia.

Zaczynamy...Nazwy narzędzi i ich przeznaczenie

Po otwarciu programu i usłyszeniu dźwięku “blip” możemy przystąpić, może nie do tworzenia ale do zapoznania się z wyglądem i funkcjami programu. Jeśli używamy wersji demo, pojawi się okienko z pomarańczowym napisem "This is the demo version!" zamykamy okienko klikając "Continue". Zapali się dioda na klawiaturze "Scroll Lock". Demo oznacza tyle, że nie możemy zapisać projektu jako plik flp. Dodatkowo nie można zapisywać presetów dla wtyczek, czyli gotowych ustawień z utworzonymi przez siebie brzmieniami. Można natomiast eksportować projekt do plików WAV, MP3, OGG, a także można tworzyć MIDI. Tak jak większość sekwencerów FL Studio pracuje na "patternach". Pattern to gotowa sekwencja ułożona w Sekwencerze z użyciem określonej liczby kanałów, które mogą oczywiście być wykorzystane w drugim i w kolejnych patternach w inny już sposób. Kompozycja każdego patternu odbywa się w bardzo intuicyjnym oknie "Piano Roll" otwieranym w Step Sequencerze. Gotowe patterny układa się na Playliście skąd można już odsłuchać całość stworzonego projektu.

Najpierw jednak szybka konfiguracja: Wciskamy klawisz F10, pojawia się okienko opcji.

Klikamy "Audio" i na górze wybieramy naszą kartę dźwiękową. (DirectSound Devices) Będzie tam też prawdopodobnie zaznaczony domyślnie podstawowy sterownik dźwięku. Jeśli zaznaczymy opcję obok "Auto close device" to po kliknięciu w pasek zadań, lub zminimalizowaniu programu - dźwięki umilkną. Poniżej widzimy "Buffer length" czyli bufor/czas trwania jest to ważna opcja i warto ustawić odpowiednio. Gdy przestawimy na sam koniec granie z ręki będzie miało opóźnienie ale jakość będzie najlepsza, najgorsza będzie, gdy damy całkiem suwak na lewą stronę choć opóźnienia nie będzie, warto więc to wyważyć - Polecam około 5000 smp.

Otóż co widzimy - okienka, bo prawdopodobnie otworzył się utwór demonstracyjny lecz teraz należy wybrać z głównego menu programu (na górze po lewej) „FILE” a następnie „NEW” .

Pojawi się nowy pusty/surowy projekt i okienko Fruity Limiter czyli graficzny reduktor, który pozwoli swymi ustawieniami na przykład uwypuklić drum, lub nadać lekkie nasycenie głośności – na razie jednak to okienko zamykamy (jeśli zostało otwarte automatycznie) W dalszej części poradnika zostało to narzędzie opisane.

STEP SEQUENCER

Precyzując widzimy panel menu po lewej stronie, menu kontrolne na górze i okienko "Step Sequencer" na środku, w którym powinien być teraz załadowany „Club Basic” - czyli podstawowy projekt czterech dźwięków, składający się z 4 kanałów jak na zdjęciu poniżej:

Tak więc zaglądamy do podstawowego Step Sequencera, gdyż to tutaj dodajemy wtyczki instrumentowe i tutaj tworzymy swoje sekwencje. Aby zapoznać się z podstawowymi funkcjami, klikamy prawym przyciskiem myszy na "Kick" (stopa perkusji) i wybieramy opcję "Fill each 4 steps". Następnie również prawym przyciskiem na "Hat" i wybieramy "Fill each 2 steps". Klikamy prawym przyciskiem na "Snare" i wybieramy "Fill each 8 steps".

Teraz przyciskamy spację i odtworzy się nam prosta sekwencja w której nie musieliśmy zaznaczać każdego pola osobno, lecz skrótem wypełniliśmy pola okienka "Step Sequencer" według reguły. Szybko i łatwo, prawda ?

Tak powinno to wyglądać

Aby zapisać naszą sekwencję, jako na przykład plik WAV. klikamy "FILE" w głównym menu programu, następnie "Export" i wybieramy "Wave file". Jeśli chcemy zapisać jako MP3 to wybieramy taką właśnie opcję. Następnie wybieramy lokalizację i w okienku, które się pojawiło klikamy "Start". Na blogu znajduje się również opis tego okienka.

Aby powiększyć okienko "Step Sequencer" należy przycisnąć (cały czas trzymając) w górnym lewym rogu tego okna bardzo malutkie okienko nad tymi lampkami kontrolnymi w którym widzimy "- -" Po najechaniu myszką zobaczymy symbol strzałki <-> (tyle, że w pionie) - kliknąć, trzymać i pociągnąć do góry, lub w dół dla zmniejszenia okna, wtedy zamiast "- -" pojawią się cyfry.

STEP SEQUENCER - POZOSTAŁE FUNKCJE I OPCJE

Po lewej stronie każdego instrumentu znajdują się dwa pokrętła pierwsze do regulacji poziomu kanałów. "Panning" (lewy, prawy) dla danego instrumentu/dźwięku i drugi do regulowania poziomu głośności. Po lewej stronie przed pokrętłami są lampki kontrolne - kliknij aby wyłączyć instrument (zgaszona) lub włączyć ponownie (zapalona) Po prawej stronie są podłużne kontrolki, zaznaczamy nimi instrumenty na przykład do skasowania (ALT + DELETE) lub pokolorowania dla zachowania porządku jak na zdjęciu powyżej, wybierając z głównego menu programu opcję "CHANNELS", a następnie "Color selected" Dodatkowo na górze po prawej obok suwaka znajdują się opcje "Graph editor" oraz "Keyboard editor" widoczne na zdjęciu - naprawdę szybkie i pomocne przy tworzeniu prostych efektów typu "Panning" "Mod X" czy "Release". (Dodany piąty kanał odtwarzany aktywny na małym wykresie obok jest tu przykładem tych opcji)

Nowy kanał dodajemy poprzez główne menu "CHANNELS", a następnie "Add one") lub klikając prawym przyciskiem myszy w jeden z istniejących kanałów i wybierając opcję "INSERT" - rozwinie się po tym lista dostępnych wtyczek do załadowania.

Elementy zaznaczone na czerwono - Na samej górze mamy przycisk "play" (choć wygodniej używać spacji), obok niego po prawej stronie jest miernik BPM (Beats Per Minute) czyli tempa naszej (na razie tylko prostej) sekwencji. Znów najeżdżamy kursorem myszy i pojawi się taka sama strzałka, znów w górę lub w dół możemy regulować tempo odtwarzanej sekwencji lub utworu. Skala od 10 do 999. Są też tam milisekundy do bardziej precyzyjnej regulacji. Po prawej stronie licznika BPM znajduje się podobne okienko lecz służy do wyboru jednej ścieżki z utworu. Po przełączeniu kontrolek (znajdujących się przy lewym boku przycisku "Play" ) z "SONG" na "PAT" będziemy mogli tę ścieżkę odsłuchać odtwarzaną solo.

Po lewej stronie od przycisku „Play” są dwa suwaki pionowe, (zaznaczone na zielono) pierwszy to głośność całości (master volume) drugi to „pitch” czyli tonacja projektu. Pod przyciskiem „Play” znajduje się miernik zużycia procesora, obok tego miernika po lewej wskaźnik głośności. W obydwu gdy wartości osiągną czerwony kolor (zazwyczaj powyżej 80 %) głośność jest zbyt duża a w przypadku miernika zużycia procesora program/projekt jest przeładowany, a raczej procesor już więcej efektów w użyciu znieść nie może.

Do podstaw także należy zmiana widoku. Klikamy w głównym menu programu "VIEW" później "background" i tam możemy wybrać programowe tło (na przykładzie powyżej robot) lub wybrać inną tapetę ze swojej kolekcji. Jeśli zdarzy się pozmieniać pozycję okienek i pasków, klikamy znów "VIEW" później "Arrange windows" i wybieramy "Default"

Na zakończenie tej lekcji pozostawię drogę do odsłuchania utworów demonstracyjnych programu:

Klikamy na panelu po lewej, wybierając „Projects”. Następnie pojawi się pod tym „Cool Stuff” klik i rozwija się lista, wybierz czego chcesz posłuchać. Kliknij w wybrany tytuł prawym przyciskiem myszy, pojawi się opcja „Open” – kliknij, czekaj aż projekt się załaduje, kliknij „Play” lub naciśnij spację i słuchaj.

Życzę miłego słuchania wspaniałych projektów, nie trzeba wiele, zamknij oczy i pozwól się porwać muzyce...