Firefox spada, Internet Explorer rośnie?

Strona główna Aktualności

O autorze

Takie wnioski można wysnuć analizując wyniki badania gemiusTraffic, za okres ostatnich trzech tygodni, publikowane na stronie Ranking.pl.

W sekcji przedstawiającej popularność poszczególnych przeglądarek wśród polskich użytkowników podane wartości sugerują, że znacznie wzrosła popularność Internet Explorera, a spadła popularność przeglądarki Mozilla Firefox. Przy czym najbardziej zadziwiające jest to, że wzrost ten notowany jest nie tylko w przypadku wersji 7. Internet Explorera (z 8,2% do 10,1%) ale również leciwej już "szóstki" (z 51,6% do 55,0%). Tymczasem notowana zdobywającego - wydawałoby się - coraz większą liczbę użytkowników Firefoksa spadły zarówno w wersji 1.x (z 10,6% do 8,8%) jak i w 2.x (z 20,1% do 17,9%). "Oberwało" się też Operze (z 5,6% do 4,8% dla wersji 9). Co ciekawe, w przypadku użytkowników zagranicznych wyniki pozostały praktycznie bez większych zmian.

Czy to oznacza, że mamy do czynienia z nagłym odwróceniem wielomiesięcznego trendu wśród naszych rodaków? Wydaje się, że raczej z aspektami metodologiczno-statystycznymi. Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach, a tym razem jest to szczegół określany jako "wielkość próby" - czyli liczba przebadanych użytkowników (cookies), która wzrosła z 15,4 mln (27.03 - 02.04) do 19,2 mln (10.04-16.04.2007).

Badanie gemiusTraffic realizowane jest poprzez skrypty wbudowane w witryny WWW objęte badaniem. Każdy użytkownik odwiedzający taką witrynę jest identyfikowany na podstawie tzw. cookies. Badanie to nie jest doskonałe (jeżeli ta sama osoba łączy się z witryną z więcej niż jednej przeglądarki i/lub lokalizacji to jest "liczona" wielokrotnie, z drugiej strony kilka osób korzystających z jednego komputera i jednej przeglądarki jest zaliczanych jako jeden użytkownik) jednak stanowi mimo wszystko obiektywne źródło informacji o odwiedzających witrynę użytkownikach. Dane z poszczególnych witryn są zbierane, sumowane, przetwarzane i tak właśnie powstaje wspomniany ranking. Problem w tym, że na wyniki prawdopodobnie wpływa także profil monitorowanych witryn. Te o tematyce informatycznej gromadzą procentowo dużo większą rzeszę "uświadomionych" osób korzystających bardzo często z alternatywnych przeglądarek. Portale ogólnotematyczne w większym stopniu odwiedzane są zaś przez laików, którzy korzystają z wbudowanego w system Windows Internet Explorera.

Wygląda więc na to, że w ostatnim czasie do badania gemiusTraffic włączone zostały przynajmniej dwie duże witryny (lub duża ilość mniejszych), skupiające użytkowników nie odwiedzających innych, objętych dotąd tym badaniem witryn. Być może chodzi o jeden z dużych portali horyzontalnych, choć to już czyste spekulacje. Częściowo różnicę 3,8 mln można tłumaczyć także wzrostem liczby internautów w Polsce. Nie ulega wątpliwości, że zwiększenie próby z jednej strony niewątpliwie wpłynie na urealnienie wyników, jednak z drugiej pozostawienie tego faktu bez oficjalnego komentarza ze strony Gemius spowodowało niejasność całej sytuacji i zaburzenie dotychczasowych statystyk.


Aktualizacja, 27.04.2007, 02:09

W opublikowanym właśnie zestawieniu za okres 17.04 - 23.04.2007, ponownie wzrosła popularność Internet Explorera (55,3% dla wersji 6. i 10,4% dla wersji 7.) kosztem dalszego spadku Firefoksa (17,8% dla wersji 2.x i 8,5% dla wersji 1.x). Wielkość próby zwiększyła się z 19,2 mln do 19,5 mln.

© dobreprogramy
s