Flash traci rację bytu: YouTube działa już domyślnie w HTML5 — zobacz też

Strona główna Aktualności