Forum Rozwoju Wolnego Oprogramowania

Strona główna Aktualności

O autorze

21 listopada 2003 r., Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji Pan Wojciech Szewko, powołał Forum Rozwoju Wolnego Oprogramowania. Forum tworzy grupa społecznych ekspertów, których zadaniem będzie ścisła współpraca z ministerstwem w zakresie wspierania rozwoju i upowszechniania wolnego oprogramowania w Polsce oraz integracja środowisk zaangażowanych w działania na rzecz wolnego oprogramowania. Zakres działania Forum oraz jego cele opisane są w tym dokumencie.

© dobreprogramy
s