FreeBSD 6.3 Release Candidate 1

Strona główna Aktualności

O autorze

Wydano pierwszą wersję Release Candidate systemu operacyjnego FreeBSD 6.3.

Zakończono tym samym fazę beta i rozpoczęto przygotowania do wydania nowej wersji FreeBSD. Po niej planowana jest jeszcze jedna wersja kandydująca. Następnie, jeśli nie pojawi się żaden duży problem, zostanie wydana wersja finalna.

Utworzona została gałąź RELENG_6_3, którą można wykorzystać do aktualizacji swojego systemu do RC1 za pomocą narzędzia cvsup. Obrazy płyt instalacyjnych FreeBSD można pobrać z serwerów zwierciadlanych projektu.

© dobreprogramy