GCC przechodzi na C++

Strona główna Aktualności

O autorze

Free Software Foundatin oraz autorzy GCC (GNU Compiler Collection), najpopularniejszego wśród otwartych kompilatorów, postanowili o stopniowej migracji jego kodu źródłowego na język C++.

Celem rozpoczęcia używania C++ nie ma być zmiana języka sama w sobie ale dostarczenie użytkownikom lepszego kompilatora. Na początku programiści pracujący nad GCC będą musieli przyjąć pewne standardy kodowania. Choć są oni biegli w języku C to jednak nie wszyscy z nich znają dobrze C++. Dlatego też na początku będzie używany tylko pewien podzbiór możliwości oferowanych przez nowy język. Później w miarę potrzeby stopień użycia funkcjonalności C++ ma być powiększany. Na początku twórcy GCC ograniczą się do tego, co oferuje standard C++98 oraz typu long long w celu obsługi 64-bitowych typów całkowitych. Funkcje z C++0x nie mają być używane. Wielokrotne dziedziczenie, szablony z wyjątkiem opartych o bibliotekę standardową oraz wyjątki będą początkowo także niezalecane.

Miejmy nadzieję, że wykorzystanie możliwości jakie daje C++ pozwoli jeszcze bardziej podnieść możliwości GCC i jakość generowanego za jego pomocą kodu. Co ciekawe przejście na C++ było rozważane także w przypadku jądra Linuksa lecz spotkało się ze sprzeciwem Linusa Torvaldsa.

© dobreprogramy

Komentarze