GIF już wkrótce będzie wolny

Strona główna Aktualności

O autorze

Patent na kompresję Lempel-Ziv-Welch (LZW), wykorzystywaną w formacie GIF, posiada firma Unisys, która nie pozwala na swobodne wykorzystywanie formatu bez odprowadzania opłat licencyjnych. Jednak już 20 czerwca upływa okres ochrony patentowej dla LZW w Stanach Zjednoczonych. W rok później GIF nie będzie chroniony także w Japonii, Kanadzie, Niemczech, Francji, Włoszech i Wielkiej Brytanii.

Wielu obawia się, że wraz z ponownym uwolnieniem GIF-a format PNG straci sens istnienia. Czy są to obawy słuszne? Chris Lilley z W3C uważa, że nie, bowiem format PNG jest lepszy od GIF-a i oferuje dużo więcej możliwości (choćby obsługę ponad 256 kolorów i obsługę częściowej przezroczystości).

Dodajmy, że konieczność odprowadzania opłat licencyjnych za format GIF spowodowała, że w wiele bezpłatnych programów nie ma zaimplementowanej ich obsługi. Tak jest np. w przypadku popularnego programu graficznego GIMP, gdzie wsparcie do kompresji LZW jest realizowane dopiero po zainstalowaniu opcjonalnego modułu rozszerzającego GIMP LZW Support. Z modułu tego można jedynie w krajach nieobjętych patentem Unisys'a ale po prostu wykupić licencję.

© dobreprogramy
s