GPLv3 a Microsoft

Strona główna Aktualności

O autorze

Ostatnie zmiany wprowadzane do trzeciej wersji GNU Public License mogą poważnie zagrozić Microsoftowi.

Jak już zasygnalizowaliśmy, Free Software Foundation dodała zapisy do kształtującej się właśnie licencji GPLv3, które uniemożliwią zawieranie porozumień pomiędzy twórcami otwartego i zamkniętego oprogramowania, np. takich jak umowa Microsoftu z Novellem. Spowoduje to, że Microsoft będzie mógł korzystać tylko z projektów objętych licencją GPLv2 a nie będzie mieć dostępu do tych licencjonowanych na wersji trzeciej. Dlatego też zmiany, które pojawiły się w trzeciej wersji GNU Public License spotkały się z krytyką Microsoftu.

Horacio Gutierrez, odpowiedzialny w Microsofcie za sprawy związane z własnością intelektualną i licencjonowaniem powiedział, że GPLv3 nie spowoduje pęknięć w moście, który udało się zbudować z Novellem. Zaznacza jedna, że FSF chce zapobiec kooperacji między firmami, która służyłaby dobru klientów. W podobnym tonie wypowiada się Morgan Reed z The Association for Competitive Technology. Uważa on, że GPL nie definiuje już wolności, ale ma już na celu tylko karanie firm i negowanie modeli biznesowych, które nie podobają się Richardowi Stallmanowi.

Twórca GNU przypomina za to o czterech wolnościach dotyczących oprogramowania: wolności do uruchamiania programu, do analizy i modyfikacji do własnych potrzeb, do redystrybucji kopii oraz rozpowszechniania zmian. Jego zdaniem umowa pomiędzy Microsoftem a Novellem ogranicza te wolności. Zaznacza, że celowo włożono dużo pracy w przygotowanie draftu aby takie umowy nie kpiły z wolnego oprogramowania.

Novell zaznacza, że wspiera wolne oprogramowanie na dużą skalę i jeśli GPLv3 będzie przeszkadzać we współpracy z Microsoftem to podejmie kroki mające na celu rozwiązanie problemu.

© dobreprogramy