GUS o Internecie w Polsce

Strona główna Aktualności

O autorze

Podczas wczorajszej konferencji prasowej Główny Urząd Statystyczny ogłosił informacje na temat wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach w 2007 r.

Z badań GUS wynika, że nastąpiła poprawa w wyposażeniu gospodarstw w sprzęt komputerowy oraz postęp w rozpowszechnieniu dostępu do Internetu. 54% gospodarstw domowych posiada komputery, 41% ma dostęp do Internetu, w łącza szerokopasmowe wyposażone jest 30% gospodarstw. 46% Polaków w wieku 16-74 lata (co najmniej raz w tygodniu) korzysta z komputera natomiast 39% to regularni użytkownicy sieci.

Główne cele korzystania z Internetu to używanie poczty elektronicznej, udział w czatach i forach dyskusyjnych oraz poszukiwanie informacji o towarach i usługach. Dynamicznie rozwija się bankowość internetowa, szybko przybywa osób kupujących przez Internet rośnie również średnia wartość zakupów.

Bardzo szybko wzrasta ilość gospodarstw wyposażonych w łącza szerokopasmowe, w ciągu roku przybyło ich milion. Z badań przeprowadzonych przez GUS wynika, że 40% posiadających łącza "tradycyjne" nie widzi potrzeby wykorzystywania łącz szerokopasmowych, dla 27% taka migracja to zbyt wysokie koszty, 21% nie ma technicznych możliwości, 10% korzysta z łącz szerokopasmowych poza domem, pozostali mają inne powody aby pozostać przy wolnych łączach.

Badania wskazują również jakie są powody braku Internetu w domach. 41% gospodarstw nie jest podpięta do sieci ponieważ nie ma takiej potrzeby, 32% wskazuje na zbyt wysokie koszty sprzętu, 31% utrzymuje, że koszty Internetu są zbyt wysokie, 20% wskazuje na brak umiejętności, 9% nie ma technicznych możliwości, 8% korzysta z sieci poza domem.

W przypadku przedsiębiorstw sytuacja jest znacznie lepsza. 95% wyposażona jest w komputery, 92% korzysta z Internetu - 50% dysponuje łączami szerokopasmowymi.

GUS podaje również informacje na temat wykorzystywanego oprogramowania przez przedsiębiorców. 20% firm korzysta z oprogramowania open-source (np. Linux) przy czym znacznie częściej stosowano je w przedsiębiorstwach dużych (58%), niż w małych (16%).

W 2007 r. systemów ERP (system informatyczny do planowania zasobów przedsiębiorstwa) używa o co drugie duże przedsiębiorstwo w Polsce, co czwarte średnie i niespełna co dziesiąte małe. 21% jest wyposażone w systemy do zarządzania informacjami o klientach (CRM), pozwalające na centralne gromadzenie i udostępnianie innym komórkom informacji o klientach, a 12% posiada systemy umożliwiające analizowanie tych informacji w celach marketingowych.

© dobreprogramy