Gadu-Gadu na dużym plusie

Strona główna Aktualności

O autorze

Spółka Gadu-Gadu ogłosiła wczoraj wyniki finansowe za IV kwartał 2007 roku, jednocześnie podała skonsolidowany wynik za cały ubiegły rok. Dynamiczny wzrost zanotowany został zarówno w przychodach, jak i zysku netto.

Za okres czterech kwartałów 2007 roku Gadu-Gadu SA osiągnęła przychody netto w wysokości 20,21 mln zł, w porównaniu z 11,12 mln zł w analogicznym okresie 2006 roku. Przychody Spółki w porównywalnych okresach wzrosły o 82%. Zysk netto Spółki za okres czterech kwartałów 2007 wyniósł łącznie 9,55 mln zł w porównaniu do 3,74 mln zł zysku netto w tym samym okresie 2006 roku. Zysk netto Spółki w porównywalnym okresie wzrósł więc o 155%.

© dobreprogramy