Gadu-Gadu zabiera numery - c.d.

Strona główna Aktualności

O autorze

W dniu dzisiejszym opublikowaliśmy informacje o odbieraniu użytkownikom dwu- i trzycyfrowych numerów GG, z opcją ich zamiany na numery czterocyfrowe. O potwierdzenie tych doniesień poprosiliśmy rzecznika PR firmy Gadu-Gadu Sp. z o.o. W odpowiedzi otrzymaliśmy od Pana Jarosława Rybusa, oświadczenie Zarządu Gadu-Gadu, które publikujemy poniżej w całości.

Warszawa, 4 lutego 2006

Z uwagi na wiele zapytań ze strony Użytkowników komunikatora Gadu-Gadu, spółka Gadu-Gadu przesyła poniższe oświadczenie w celu przedstawienia wszelkich okoliczności podjętej decyzji w sprawie zamiany niskich 2- i 3-cyfrowych numerów GG na numery 4-cyfrowe. Oświadczenie ma na celu wyjaśnienie wielu nieścisłości, które pojawiły się na forach dyskusyjnych oraz w komentarzach:

1. Decyzja zamiany numerów 2- i 3-cyfrowych na 4-cyfrowe dotyczy tylko i wyłącznie tych osób, którym zostały przydzielone niskie numery w wyniku indywidualnych, prywatnych ustaleń kilka lat temu. Jest to grupa dokładnie 55 osób. Numery te nie były przydzielone w sposób automatyczny przez system. Pragniemy podkreślić, że decyzja ta i pismo o niej informujące zostało przesłane wczoraj, 3 lutego, 55 osobom. Tylko takiej wąskiej grupy bowiem dotyczy zamiana numeru. Niskie numery Gadu-Gadu, z zakresu 1-999, nigdy nie były przydzielane automatycznie przez system podczas procesu rejestracji.

2. Decyzja nie dotyczy zatem w żaden sposób wszystkich pozostałych, zarówno obecnych, jak i przyszłych Użytkowników sieci Gadu-Gadu. Nie dotyczy również sytuacji, w których przydzielono niski nr GG w celach marketingowych, osobie publicznej, firmie czy instytucji.

3. Zarząd Gadu-Gadu Sp. z o.o. nigdy nie będzie podejmował działań zmierzających do odebrania numeru GG, który został przydzielony automatycznie przez system podczas procesu rejestracji w sieci Gadu-Gadu. Zgodnie z Regulaminem numer GG przydzielany jest automatycznie przez system w sposób losowy i pozostaje do dyspozycji Użytkownika.

4. Decyzja zamiany numerów 55 osobom wynika z faktu, że do Gadu-Gadu coraz częściej zgłaszają się instytucje z zapytaniem o przydzielenie im niskich i prostych numerów GG przydatnych w ich działalności publicznej. Śledząc ostatnie przydzielanie niskich numerów GG takim instytucjom (media, fundacje) można zauważyć, że jest to rosnące zjawisko, którego skutki są korzystne dla obu stron.

Pragniemy jeszcze raz podkreślić, że zamiana numeru GG dotyczy tylko 55 osób, którym niskie numery GG zostały przydzielone w sposób indywidualny, a nie przez system. Część osób z tej grupy już wyraziła zrozumienie i chętnie zaakceptowała propozycję zamiany numeru.

Zarząd Gadu-Gadu Sp. z o.o. wystosowując listy do Użytkownikow, ktorzy korzystają obecnie z numerów 2- i 3-cyfrowych nie miał w zamiarze wyłączenia ich z sieci GG, lecz w imię dobra wspólnego, jakim jest dbanie o wizerunek marki Gadu-Gadu, a tym samym w interesie licznej społeczności Użytkowników Gadu-Gadu zaproponował zmianę numeru GG na 4-cyfrowy, który w skali 10 mln zarejestrowanych numerów jest równie atrakcyjny.

Mamy nadzieję, że powyższe oświadczenie wyjaśni liczne nieporozumienia, które pojawiły się w wielu komentarzach.

Zarząd Gadu-Gadu Sp. z o.o.


W świetle powyższego więc, firma Gadu-Gadu obdzieliła grupę użytkowników numerami, a teraz postanowiła im je odebrać w imię dobrze rozumianych interesów spółki. Nie znamy oczywiście szczegółów indywidualnych ustaleń dotyczących tychże numerów co nie pozwala nam jednoznacznie ocenić działań firmy, jednak lakoniczne maile do ich dotychczasowych posiadaczy na pewno chluby Gadu-Gadu nie przynoszą. Cóż, tak czy inaczej sytuacja nie wpłynie na pewno pozytywnie na wizerunek Gadu-Gadu, a przecież sprawa rozbiła się (wg informacji GG) o jedynie 55 numerów...

© dobreprogramy
s