Gemius zmienia metodologię statystyk w Ranking.pl

Strona główna Aktualności

O autorze

W drugiej połowie kwietnia pisaliśmy o zadziwiających wynikach badania gemiusTraffic, publikowanych w serwisie Ranking.pl, według, których nagle i lawinowo wzrósł procentowy udział przeglądarki Internet Explorer przy jednoczesnym spadku udziału Firefoksa i Opery wśród polskich internautów. W najnowszym biuletynie firmy Gemius poinformowano, że ulega zmianie metodologia tego badania.

Ten nagły i trudny do wytłumaczenia "wzrost" wzbudził wiele kontrowersji wśród użytkowników. Powszechnie uważa się bowiem, że udział alternatywnych do IE przeglądarek sukcesywnie rośnie. Wzrost był tym bardziej zastanawiający ponieważ zanotowała go przestarzała już wersja 6. Internet Explorera. W kwietniowym materiale spekulowaliśmy, że mogło się tak stać w wyniku objęcia badaniem użytkowników z jednego (lub kilku) z dużych portali horyzontalnych ponieważ nagle wzrosła tzw. wielkość próby - tj. ilość przebadanych użytkowników. Powszechnie wiadomo, że użytkownicy takich portali w dużo mniejszym stopniu - niż użytkownicy portali technologicznych - korzystają z alternatywnych rozwiązań.

Przypomnijmy, że badanie gemiusTraffic realizowane jest poprzez skrypty wbudowane w witryny WWW objęte badaniem. Każdy użytkownik odwiedzający taką witrynę jest identyfikowany na podstawie tzw. cookies. Badanie to nie jest doskonałe (jeżeli ta sama osoba łączy się z witryną z więcej niż jednej przeglądarki i/lub lokalizacji to jest "liczona" wielokrotnie, z drugiej strony kilka osób korzystających z jednego komputera i jednej przeglądarki jest zaliczanych jako jeden użytkownik) jednak stanowi mimo wszystko obiektywne źródło informacji o odwiedzających witrynę użytkownikach. Dane z poszczególnych witryn są zbierane, sumowane, przetwarzane i tak właśnie powstaje wspomniany ranking.

Gemius nie wyjaśnił zastanawiających zmian w wynikach. W najnowszym biuletynie Ranking.pl czytamy jednak, że z powodu coraz szerzej opisywanego problemu kasowalności cookie, firma Gemius SA zdecydowała się na zmianę metodyki obliczania prezentowanych statystyk. Zamiast cookies, podstawą prezentacji będą odsłony. Do czasu wprowadzenia nowej metody została wstrzymana publikacja danych w serwisach zagranicznych. Jednocześnie zespół Gemius pragnie zapewnić, że dołoży wszelkich starań, aby publikacja danych obliczanych zgodnie z nową metodą nastąpiła jak najwcześniej, a prace nad jej wdrożeniem nie zakłócały publikacji wyników na łamach serwisu Ranking.pl.

Trudno powiedzieć, że czy decyzja o zmianie metodologii była wynikiem zaburzenia dotychczasowych - powszechnie widocznych - trendów. Miejmy jednak nadzieję, że zmiany - jakiekolwiek byłyby ich przyczyny - spowodują urealnienie wyników.

Warto na koniec dodać, że według najnowszych statystyk Ranking.pl, udział Internet Explorera 6 wśród polskich internautów spadł do 54,6%, natomiast Firefoksa 2.x i Opery 9 wzrósł - odpowiednio do 18,8% i 5,1%. Udział Internet Explorera 7 nieznacznie wzrósł do 10,4%, a Firefoksa 1.x spadł do 8,1% (porównanie do naszego kwietniowego materiału). Należy jednak przy tym podkreślić, że wielkość próby znów zmniejszyła się z 19,2 do 17,2 mln.

© dobreprogramy