Gmail teraz także offline

Strona główna Aktualności

O autorze

Tak jak zapowiadaliśmy, Google uruchomiło wersję poczty Gmail niewymagającą aktywnego połączenia z Internetem.

Możliwe to było dzięki integracji interfejsu pocztowego z wtyczką Gears, wykorzystaną do stworzenia offlineowych wersji serwisów Google Docs i Google Reader. Funkcja ta w świecie poczty elektronicznej nie jest niczym nowym - w październiku konkurencyjny Zoho wykorzystał rozwiązanie Google do zapewnienia dostępu do swojej poczty offline. Kilka miesięcy wcześniej także Yahoo! udostępniło wersję swojej poczty nie wymagającą połączenia z Internetem za pomocą aplikacji Zimbra Desktop.

W pierwszej kolejności do nowego Gmaila otrzymają dostęp klienci biznesowego pakietu Apps. Mogą oni aktywować tryb offline poprzez włączenie Gmail Offline na karcie Labs. Następnie, po wybraniu z górnego menu opcji Offline rozpocznie się synchronizacji w trybie offline.

© dobreprogramy