Google Code Project Hosting

Strona główna Aktualności

O autorze

Zgodnie z naszymi wczorajszymi informacjami, Google uruchomio nową usługę dla programistów Open Source

Google Code Project Hosting udostępnia miejsce na serwerach Google dla projektów z otwartymi licencjami. Każdy projekt ma zakładaną własną stronę informacyjną, dostępne jest także repozytorium SVN na kod źródłowy. Twórcy mają wybór spośród siedmiu różnych otwartych licencji: Apache License 2.0, Artistic License/GPLv2, GNU General Public License 2.0, GNU Lesser Public License, MIT License, Mozilla Public License 1.1 i New BSD License. Przeszukiwanie projektów odbywa się za pomocą słów kluczowych, definiowanych podczas zakładania projektu.

Aktualnie w bazie znajduje się około tysiąca projektów, liczba ta całkiem szybko rośnie.

© dobreprogramy
s