Google Docs w wynikach wyszukiwania

Strona główna Aktualności

O autorze

Google pozwoli wyszukiwać także publicznie dostępne dokumenty stworzone za pomocą usługi Docs.

Warunkiem będzie opublikowanie dokumentu za pomocą oferowanej przez Docs funkcji oraz istnienie publicznie dostępnego linka prowadzącego do danego dokumentu. Indeksowaniu nie będą podlegały więc dokumenty mające nieaktywną funkcję Opublikuj jako stronę internetową nawet, jeśli będzie aktywny link udostępniania bez rejestracji.

Funkcja indeksowania dokumentów Google Docs ma zostać uruchomiona w ciągu ok. dwóch tygodni.

© dobreprogramy