Google bez praw do nazwy Gmail w Niemczech

Strona główna Aktualności

O autorze

Google nie będzie mogło w Niemczech używać znaku towarowego Gmail.

Taki wyrok wydał sąd apelacyjny kończąc na terenie Niemiec spór pomiędzy Google a Danielem Gierschem, właścicielem firmy G-mail zajmującej się wysyłaniem wydruków e-maili. Nazwa G-mail była skrótem od Giersch mail.

Decyzja sądowa raczej nie wpłynie na użytkowników. Na skutek sporu Google już od połowy 2005 roku używa w Niemczech nazwy Google Mail. Użytkownicy, których adresy IP zostaną zidentyfikowane jako niemieckie są kierowani pod adres googlemail.com. Ci, którzy chcą korzystać z kont w domenie gmail muszą skorzystać z jakiegoś zagranicznego proxy.

Spór Google z Danielem Gierschem nadal nie jest zakończony w Szwajcarii, Norwegii i Monako. W przypadku Szwajcarii sąd odrzucił wniosek Google, które domagało się zabrania Gierschowi praw do nazwy Gmail. Samo jednak nadal może korzystać z tej nazwy gdyż szwajcarscy urzędnicy nie sprawdzają kto rejestrował znak towarowy wcześniej a jedynie jego zgodność z wymaganiami. Tym samym ewentualny konflikt muszą rozwiązać sami zainteresowani.

W Wielkiej Brytanii sytuacja wygląda podobnie jak w Niemczech. Prawa do nazwy Gmail ma tamtejsza firma.

Natomiast w Polsce Google chce przejąć prawa do domeny gmail.pl. Obecnie znajduje się tam strona Grupy Młodych Artystów i Literatów. Google wskazuje, że domena ta została zakupiona w listopadzie a następnie wystawiona na sprzedaż. Później dopiero pojawił się tam blog GMAiL.

© dobreprogramy