Piszemy aplikację we Vue.js — cz. 2— nawigacja


W pierwszej części poznałeś jak zacząć projekt z Vue.js, utworzyliśmy strukturę katalogu i pierwszy widok - stronę główną.

Teraz zaczniemy tworzyć komponenty reużywalne - jako pierwsza będzie nawigacja.

Ładniej sformatowany tekst dostępny na moim blogu

Nawigacja

Zaczniemy od nawigacji, w trakcie pisania aplikacji będzie się zmieniać i będziemy dodawać kolejne rzeczy.
Bazowa struktura to zwykła pętla po danych, które będzie przekazywać z innego komponentu.


	<template>
  	<nav class="menu">
    	<ul>
      	<li v-for="item in items">
        	<a rel="nofollow" :href="item.url">
            {{ item.name }}
          </a>
        </li>
      </ul>
    </nav>
  </template>
  <script>
    export default {
      name: 'menu',
      props: {
        items: {
          type: Array,
          required: true
        }
      }
    }
  </script>

Jak widzisz, do komponentu przekazujemy tablice Items, która zawiera obiekt z name i url.

Mały hint
Na różnych stronach znajdziesz różne zapisy bindowania danych do atrybutów - v-bind lub : (dwukropek). Możesz używać dowolnego zapisu, osobiście preferuję : bo jest krótsze :)
Podobnie jest z eventami - v-on lub @ i tu również używam krótszego.

Pamiętaj również, że dane które otrzymujesz z innego komponentu lub z API musisz zbindować, nawet ścieżkę do zdjęcia. W innym wypadku aplikacja zadziała, ale 1. nie wyświetlą się wszystkie obrazki, tylko te które aplikacja zdążyła pobrać do czasu wyświetlenia, 2. w konsoli znajdziesz warningi dla każdego elementu.

Teraz musimy umożliwić wyświetlenie nawigacji w nagłówku. Zrobimy to za pomocą slotów.

W naszym pliku Header.vue tworzymy prostą strukturę:


	<template>
  	<header>
    	<h1>
      	Logo
      </h1>
      <slot name="navigation"></slot>
    </header>
  </template>

A w pliku Homepage.vue dodajemy komponent z nawigacją.


  <template>
    <div>
      <header-component>
        <div slot="navigation"><navigation :items="menu"></navigation></div>
      </header-component>
      <main>
        // lista ogłoszeń
      </main>
      <footer-component></footer-component>
    </div>
  </template>

  <script>
    import FooterComponent from '../components/Footer.vue';
    import HeaderComponent from '../components/Header.vue';
    import Navigation from '../components/Menu.vue';

    export default {
      name: 'app',
      components: {
        FooterComponent,
        HeaderComponent,
        Navigation
      },
      data() {
        return {
        	menu: [
          	{
            	name: 'Strona główna',
              url: '#'
            },
            {
            	name: 'Lista ogłoszeń',
              url: '#'
            }
          ]
        }
      }
    }
  </script>


Jak widzisz, dane przekazujemy poprzez :items="menu". Tak jak w przypadku bindowania danych do atrybutów tu też są 2 możliwości:
- zapis items="menu" przekaże do komponentu string _menu_. Zawsze przekazywana wartość będzie stringiem!
- zapisz :items="menu" przekaże dane ze zmiennej _menu_. Gdybyśmy przekazywali liczby lub wartości logiczne i musi nam się zgadzać typ danych to przekazujemy w ten sposób.

I tym sposobem po kompilacji ujżysz menu ;) Oczywiście musisz je sobie ostylować.

W kolejnym wpisie zrobimy nawigację w stopce, z nagłówkami i ikonami.