Piszemy aplikację we Vue.js - cz. 4. Pobieramy statystyki

Czas na kolejny etap tworzenia naszej aplikacji. Dziś pobierzemy szczegóły użytkownika i wyświetlili statystyki gier z rozpiską na czołgi.

Jak zawsze - na blogu wersja sformatowana :)

Pobierz statystyki

Poprzednią część skończyliśmy na pobieraniu użytkowników z regionu w celu wyciągnięcia Account_id, które będzie potrzebne do pobrania statystyk.

Po kliknięciu w nick użytkownika z listy przypiszę go do zmiennej selectedUser, a z niej pobiorę dane do odpytania API o statystyki użytkownika.

Funkcja, która ustawi użytkownika jest możliwie prosta:


	setUser (user) {
    this.selectedUser = user;
  	this.getUserData(); // tutaj pobieramy dane użytkownika
  },

A w HTML? Tak:


	<template v-for="user in userList">
  	  <li class="userFinder__item" :class="{'userFinder__item--active' : user.nickname == selectedUser.nickname }" @click="setUser(user)">{{ user.nickname }}</li>
  </template>

We vue.js jest taki element jak template, w którym można zrobić pętle lub warunek. Elementu nie ma w skompilowanym kodzie, a pozwala nam np. dodać klasę na element w pętli, który jest aktywny:


	:class="{'userFinder__item--active' : user.nickname == selectedUser.nickname }"


Dobra, to teraz pobieramy wszystkie dane użytkownika, które da nam adres: https://api.worldoftanks.eu/wot/account/info/?application_id=demo&...


		getUserData () {
        const self = this;
        axios({
          method: 'get',
          url: self.api + self.user.region + '/wot/account/info/?application_id=' + self.apiKey + '&account_id=' + self.selectedUser.account_id
        }).then(function (response) {
          self.loading = false;
          self.userStatistics = response.data.data[self.selectedUser.account_id];
        }).catch(function (error) {
          console.log(error);
          self.loading = false;
        });
      }


Na początek wyświetlimy podstawowe dane jak np. zadane i otrzymane uderzenia i procent trafień:

				
        <ul class="userDetails__items">
          <li class="userDetails__item userDetails__item--red">
            {{ userStatistics.statistics.all.damage_received.toLocaleString('pl-PL') }}
            <span class="userDetails__label">otrzymane obrażenia</span>
          </li>
          <li class="userDetails__item userDetails__item--blue">
            {{ userStatistics.statistics.all.damage_dealt.toLocaleString('pl-PL') }}
            <span class="userDetails__label">zadane obrażenia</span>
          </li>
          <li class="userDetails__item userDetails__item--green">
            {{ userStatistics.statistics.all.hits_percents }}%
            <span class="userDetails__label">procent trafień</span>
          </li>
        </ul>


To jest bardzo proste - normalny obiekt po którym się poruszasz.

Statystyki z podziałem na pojazdy

Samo pobranie statystyk gracza dla czogłów ogranicza się do jednego zapytania - https://api.worldoftanks.eu/wot/account/tanks/?application_id=demo&....
W odpowiedzi dostajemy tylko 4 informacje:


  mark_of_mastery:4
  statistics: {
    battles:481
    wins:227
  }
  tank_id:64561

Ej, ale ja chcę nazwę czogłu! No to lecimy... Dla każdego pojazdu musimy odpytać kolejny adres i pobrać o nim informację z Tankopedii ;) - https://api.worldoftanks.eu/wot/encyclopedia/tankinfo/?application_id=...

Żeby nie obciążać WG ograniczymy na start pobranie 10 pojazdów. Funkcje zainicjuj w momencie wybrania użytkownika.  getUserTanks () {
        const self = this;
        self.loading = true;
        self.userTanks = [];
        axios({
          method: 'get',
          url: self.api + self.user.region + '/wot/account/tanks/?application_id=' + self.apiKey + '&account_id=' + self.selectedUser.account_id
        }).then(function (response) {
          let tanks = response.data.data[self.selectedUser.account_id];
          for (let key in tanks) {
            self.getTankData(tanks[key], key);
          }
        }).catch(function (error) {
          console.log(error);
          self.loading = false;
        });
      },
      getTankData (tank, key) {
        const self = this;
        let tankId = tank.tank_id;
        if (key < self.limit) {
          axios({
            method: 'get',
            url: self.api + self.user.region + '/wot/encyclopedia/tankinfo/?application_id=' + self.apiKey + '&tank_id=' + tankId
          }).then(function (response) {
            self.loading = false;
            self.userTanks.push({
              tank_stats: tank,
              tank_details: response.data.data[tankId]
            });
          }).catch(function (error) {
            console.log(error);
            self.loading = false;
          });
        }
      }

I HTML:


	<div class="userDetails__items">
          <template v-for="(tank, key) in userTanks">
            <div class="userDetails__tank" v-if="key < limit">
              <img :src="tank.tank_details.image">
              <div class="userDetails__tankInfo">
                <strong>{{ tank.tank_details.name_i18n }}</strong>
                Wygrane: {{ tank.tank_stats.statistics.wins }}<br>
                Bitwy: {{ tank.tank_stats.statistics.battles }}
              </div>
            </div>
          </template>
        </div>

Całość dostępna na Githubie, na odpowiednim branchu. Najprostszy etap kończymy w tym miejscu. Kolejnym razem pokażę Ci vuex, rozbijemy statystyki na podstrony i podzielimy aplikację na małe komponenty.

Na tym etapie nasza aplikacja prezentuje się następująco: